O nama

Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije “Simillimum” iz Beograda je osnovano sredinom 2003. godine. Osnovni cilj je pružanje kvalitetnog i verifikovanog obrazovanja iz klasične homepatije. c”Simillimum” je na osnovu višegodišnje dobre prakse i saradnje sa LICH (London International College of Homeopathy) i britanskom volonterskom asocijacijom “Frontline” pokrenuo sistem da se akredituje školovanje homeopata tako da se zadovolje visoki standardi obrazovanja homeopata.

Od decembra 2005. primenjuje se Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije u kojem je po prvi put legalizovana i homeopatija. Od decembra 2007. na snazi su dva pravilnika: Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravst- vene saradnike i Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine u kojem se decidno navodi da i udruženja sa odgovarajućom infrastrukturom mogu sprovoditi edukaciju.

“Simillimum” je 2007. godine bio učesnik u projektu magistarskog rada gospodina Pettera Viksveena, tadašnjeg predsednika ECCH-a(European Councile of Classical Homeopathy) koji je uradio i odbranio naučno-istraživački rad na temu organizacije i edukacije za klasičnu homeopatiju na prostoru Evrope.

Član Udruženja za tradicionalnu medicinu Srbije “Simillimum” je postao 01.02.2008. godine. U Udruženju su formirane radne grupe: jedna se bavi zakonodavnim pitanjima, druga pripremom standarda za profesije koje su dozvoljene po Zakonu o zdravstveoj zaštiti RS, treća međusobnim upoznavanjem unutar prihvaćenih i neprihvaćenih veština tradicionalne medicine, a četvrta, saradnjom sa zdravstvenim institucijama.

“Simillimum” je orijentisan na pružanje usluga kao obrazovni centar za klasičnu homeopatiju i to je koncipirano po sistemu:

 • Osnovne studije u trajanju od tri godine (zvanje: homeopata).
 • Specijalističke studije u trajanju od dve godine (zvanje: diplomirani homeopata).

Posle svakog stepena studija izdaje se diploma. Posle 3 godine dobija se zvanje “Homeopata” a posle specijalističkih studija

“Diplomirani homeopata”. U okviru edukacije sprovodi se i supervizija studenata.

Edukacija se sprovodi po kurikulumu usaglašen sa najboljom praksom evropskih, indijskih i severno-američkih škola.

Udruženje sarađuje sa Udruženjem “Haneman” iz Novog Sada, Hrvatskom udrugom homeopata i Homeopatskom asocijacijom Makedonije.

Planira se da ocenjivanje u obrazovnom sistemu “Simillimuma” bude zasnovano na Evropskom sistemu prenosa bodova (ECTS) čime se omogućava da studenti u nekom trenutku mogu da nastave studije klasične homeopatije u drugim zemljama ili da nastave studije pri “Simillimumu” ako su došli iz drugih sredina. “Simillimum” nudi eduakciju na osnovu principa neformalnog doživotnog obrazovanja odraslih.

Tokom studija klasične homeopatije, nastava je organizovana tako da se izučavaju određene oblasti iz predmeta (sa testovima i kvizovima):

 • Filozofija homeopatije (Haneman, Kent, Vitulkas, Hering, …)
 • Materia Medica
 • Homeopatska farmacija
 • Sistemi u homeopatiji (Šankaran, Šolten, prediktivna-revolutivna homeopatija)
 • Medicina za homeopate (saradnja sa srednjom medicinskom školom “Dositej Obraović” iz Novog Sada)
 • Projekat (jedan na III; jedan na IV i jedan na V godini studija)
 • Kliničke vežbe (dva puta mesečno po 4 sata)
 • Tutorski rad (jedan put mesečno po 4 sata)
 • Supervizije studenata

Ukupan fond časova po jednoj godini studija za sve predmete je 500 sati. Školska godina počinje 1.9. tekuće godine i završava se 30.6. naredne uz održavanje redovne letnje škole otvorenog tipa a obavezujuća je za studente III, IV i V godine.

“Simillimum” ima prostorne uslove u Beogradu za studiranje do 120 studenata po godini. Prostor je klimatizovan (po potrebi) i raspolaže savremenim ozvučenjem. Pored toga, obrazovni centar ima sekretara koji je dostupan u skladu sa radnim vremenom obrazovnog centra. Postoje posebne prostorije za kliničke vežbe i mentorski rad. Nastava se sprovodi po modernom didaktičkom konceptu uz metodiku nastave primerenu za najbolju praksu u obrazovanju klasičnih homeopata.

“Simillimum” raspolaže bibliotekom sa stručnom literaturom. Pri centru, za potrebe kliničkih vežbi postoji i priručna apoteka homeopatskih pripravaka. Nastava se odvija subotom i nedeljom a vežbe se dogovaraju sa studentima i mentorima.

“Simillimum” organizuje po posebnom programu školovanje iz oblasti veterinarske homeopatije.

Naša vizija i misija jeste da student koji okonča studije klasične homeopatije može sa ponosom da kaže:

“Završio sam obrazovanje za klasičnu homeopatiju u obrazovnom centru “Simillimum” iz Beograda”.