UPIS ZA 2021. GODINU (NOVO)

UPIS

Novo u Simillimumu!

            Osmislili smo u datim okolnostima i u skladu sa preporukama Pravilnika o bližem uređenju prakse tradicionalne medicine gde spada homeopatija, učenje homeopatije kroz dva modula.

            Homeopatska edukacija kroz module:

  1. Bazični modul u trajanju od dve godine, u okviru koga se izučavaju:
  • Filozofija homeopatije ( osnovne doktrine homeopatije)
  • Mijazmi
  • Materia medica ( izučavanje homeopatskih sredstava) i
  • Praktična primena usvojenih teorijskih saznanja
  • Slučajevi iz prakse
  1. Napredni moduli

      Teme, trajanje i rasporedi će biti naknadno objavljeni.

            Ukoliko ima zainteresovnaih za učenje molimo vas da se obratite putem mejla:

simillimumbgd@gmail.com

Oblik nastave i načini rada biće usaglašeni kada se formira grupa zainteresovanih.