OBJAVA (6. i 7.6.2020) SUPERVIZIJA U HOMEOPATIJI – TEORIJA I PRAKSA Prof. dr Vladimir Holodkov

Prof. dr Vladimir Holodkov

Seminari iz oblasti supervizija u homeopatiji su vrlo retki i skoro da ih nema ne samo na području Srbije nego i šire.

Imamo zadovoljstvo da objavimo da organizujemo ovakav seminar za širu javnost. U oktobarskom broju časopisa „Simillimum times“ imaćete priliku da vidite izveštaj sa seminara održanog juna 2019. godine radi sticanja uvida u deo ovog seminara.

Predavač na bazi svojih ličnih supervizija sprovedenih u saradnji sa prof. dr Marijanom Ficdžerald Klajn, Ajanom Taunzendom i Šilom Rajan (svi iz Engleske) prolazi kroz proces lične supervizije. Kasnije, radi praksu supervizije sa članovima – polaznicima Udruženja „Simillimum“. Sistematizuje višegodišnju praksu i objavljuje prvi stručni rad na temu „Supervizija u homepatiji“ i prezentuje taj rad 2011. godine u Zagrebu na Međunarodnom kongresu.

SUŠTINA SUPERVIZIJE HOMEOPATE JESTE: «SAČUVATI AUTONOMIJU RADA U KRIZNIM SITUACIJAMA KADA SE ZAGLAVI U PRAKSI»

Iz biografije predavača: Vladimir Holodkov je rođen 1950. u Beogradu. Za homeopatiju je čuo i zainteresovao se još 1994. Pojavom mogućnosti školovanja, završava 2003. godine četvorogodišnje studije klasične homeopatije pri LICH (London International College for Homeopathy), te dobija status diplomiranog homeopate. Zajedno sa jednom grupom entuzijasta predvođenih   Branislavom Badom Domić, formira 2003. godine Udruženje za širenje i unapređenje klasične  homeopatije “Simillimum” u  Beogradu sa četiri zadatka: organizacija kvalitetnog školovanja homeopata (u trajanju od 3 + 1 +1 godina), saradnja sa zdravstvenim institucijama Republike Srbije i medijima (radio,  TV i  časopisi,  javne tribine) i izdavačka delatnost nekomercijalnog  karaktera. Danas pri  “Simillimumu”  ima oko  30  aktivnih članova – polaznika raspoređenih u pet godina učenja.  Holodkov se najviše bavio menadžmentom obrazovanja. Prošao je sve faze razvoja u edukaciji: klinička praksa, mentorstvo, predavač, supervizor. Pored toga, vodi i pomaže u razvoju stručnog časopisa “Simillimum times”. Godine 2011. završio je srednju medicinsku školu i dobio zvanje “medicinski tehničar” kao deo sticanja stručne kompetencije za rad u oblasti homeopatije. Organizator je, pri “Simillimumu”  mnogih međunarodnih seminara poznatih svetskih homeopata. Bavi se povezivanjem terapijskih mogućnosti homeopatije sa drugim znanjima stečenim u drugima oblastima (muziko-terapija, zaperisanje patogenih organizama, EFT-Emotional Freedom Techniques terapija, terapija Bachovim kapima, gemoterapija, dramaterapija, storytelling, lečenje teških narkomana, supervizija, itd.). Bio je aktivan u mnogim područjima a kao član radne grupe Republike Srbije učestvovao je u izradi Pravilnika o kontroli kvaliteta rada homeopate i definisanje uslova za akreditaciju školovanja homeopata. Bio je nekoliko godina gostujući predavač u Makedoniji pri Udruženju  “HAMA”. Izdao dve knjige «Homeopatija – nežna medicina» (2011) i «Lični razvoj homeopate» (u formi digitalne enciklopedije) (2018). Transfer znanja obavlja na principima interaktivnog rada sa studentima a ne ex catedra.

LOKACIJA

Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 201, sprat VI, stan 65

S obzirom na ograničen prostor, treba da imamo na umu da se prijave obavljaju unapred putem mejla simillimumbgd@gmail.

ISHOD

Dobijaju se osnove za nastavak usavršavanja u oblasti supervizije u homeopatiji. Pored prezentacije teorije supervizije, obavljaju se vežbe kroz adekvatnu radionicu u 1:1, 1:M i peer-to-peer relacijama supervizora i klijenata.

Gosti seminara koji nisu članovi Udruženja dobiće sertifikat o učešću sa naznakom trajanja od 16 sati.

CENA

Cena učešća je u iznosu jedne mesečne rate redovnih studenata V godine (100 evra).