Radionica „ Anđeli, izaslanici iz duhovnog sveta “ – TEMA: RAZUMEVANJE

29. i 30. jun 2020. godine od 16.00 do 20.00 radionice sa Andreasom

Andreas Bjorndal, većini poznat kao vrhunski homeopata, vodiće radionice koristeći svoja integrisana znanja i iskustva prvenstveno iz Kabale, a potom Homeopatije, starih kultura i njihovih medicinskih sistema.

Ovo je peta radionica u nizu.

 (Transkripti prethodna četiri seminara mogu se naručiti i kupiti u Udruženju)

Francesco Botticini: Uznesenje Blažene Device Marije sa prikazom tri hijerarhije anđela

Razumevanje načina na koji različiti anđeli učestvuju u našem životu i kako  razumemo borbu između anđela i palih anđela, od velike je važnosti za funkcionisanje  u životu i rešavanje  izazova sa kojima se susrećemo.

Pored toga, ova anđeoska borba pomoći će da razumemo: razvitak društva, šta je važno u odgajanju dece, kao i šta je važno u  različitim pristupima  medicini, prirodi i oblastima duše.

Najvažnije od svega je to što ne samo da ćemo učiti o anđelima, već ih i  doživeti…na pravi način. Ovom radionicom zaokružićemo ovu  nadahnjujuću temu.

Kotizacija: 50€ ; Cena po danu 40€

Obezbedite sebi mesto na ovoj radionici putem telefona +381 64 3067465 ili mejla simillimumbgd@gmail.com