DR DŽONATAN HARDI: ŠKORPIONI I PAUCI U HOMEOPATIJI (seminar; early bird)

25. i 26. april 2020.

PONOVO U BEOGRADU (!)

Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije“Simillimum”

DR DŽONATAN HARDI

Beograd, Srbija

Na ovom seminaru detaljno ćemo proučiti homeopatska sredstva sačinjena od paukova i škorpiona. Pomoću brojnih izlečenih slučajeva jasno će se pokazati opšte teme ove važne i zanimljive grupe lekova. Detaljno ćemo proučiti šest vrsta paukove: Aranea diadema, Aranea ixobola, Theridion curassavicum, Loxosceles reclusa, Tarentula hispanica i Latrodectus hasellti. Proučićemo teme Škorpiona i videti kako se slučajevi Škorpiona razlikuju od slučajeva Pauka. Videćemo niz slučajeva: Scorpio europaeus i Androctonus amurreuxi. Videćemo veliki broj slučajeva dece i naučićemo specifične indikacije za Škorpione kod naših mlađih pacijenata. Slučajevi će biti na video snimku, koji je uređen tako da se homeopatska sredstva i prepoznaju jasno i brzo. Slučajevi su fascinantni i dramatično ilustruju teme Pauka i jedinstvene karakteristike svakog leka. Ovi lekovi mogu izlečiti duboke patologije različitih tipova, kako fizičkih, tako i psiholoških, i videćemo u kojim se stanjima često koriste. Kombinovaćemo detaljnu upotrebu Repertorijuma, Materia Medice i Dokazivanja sa metodom Senzacije, kako bismo pokazali na koji način ovaj uravnoteženi pristup vrlo pouzdano vodi ka tačnom propisivanju.

Cena: 150€

Za članove Udruženja «Simillimum» 120€

Dodatnih 10% popusta za sve uplate do 1. marta 2020.

Detaljnije informacije na:

e-Mail: simillimumbgd@gmail.com

Tel: + 381 64 306 7 465

Obezbeđen prevod sa engleskog na srpski jezik.

Sertifikat će biti overen od dr Džonatana Hardija na 16 sati.

Obavezna je prijava za seminar bez obzira na opciju plaćanja.