DR DŽONATAN HARDI: ŠKORPIONI I PAUCI U HOMEOPATIJI (seminar; early bird)

25. i 26. april 2020.

PONOVO U BEOGRADU (!)

DR DŽONATAN HARDI

Škorpioni i pauci u homeopatiji

25. i 26. april 2020. (od 10-18)

                                                   

Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije“Simillimum”

Beograd, Srbija

Description: rollup

Na ovom seminaru detaljno ćemo proučiti homeopatska sredstva sačinjena od paukova i škorpiona. Pomoću brojnih izlečenih slučajeva jasno će se pokazati opšte teme ove važne i zanimljive grupe lekova. Detaljno ćemo proučiti šest vrsta paukova: Aranea diadema, Aranea ixobola, Theridion curassavicum, Loxosceles reclusa, Tarentula hispanica i Latrodectus hasellti. Proučićemo teme Škorpiona i videti kako se slučajevi Škorpiona razlikuju od slučajeva Pauka. Videćemo niz slučajeva: Scorpio europaeus i Androctonus amurreuxi. Videćemo veliki broj slučajeva dece i naučićemo specifične indikacije za Škorpione kod naših mlađih pacijenata. Slučajevi će biti na video snimku, koji je uređen tako da se homeopatska sredstva prepoznaju jasno i brzo. Slučajevi su fascinantni i dramatično ilustruju teme Pauka i jedinstvene karakteristike svakog leka. Ovi lekovi mogu izlečiti duboke patologije različitih tipova, kako fizičkih, tako i psiholoških, i videćemo u kojim se stanjima često koriste. Kombinovaćemo detaljnu upotrebu Repertorijuma, Materia Medice i Dokazivanja sa metodom Senzacije, kako bismo pokazali na koji način ovaj uravnoteženi pristup vrlo pouzdano vodi ka tačnom propisivanju.

Cena: 150€

Za članove Udruženja «Simillimum» 120€

Za uplate do 1. aprila 2020. godine dopunski 10% popusta

Detaljnije informacije na:

e-Mail: simillimumbgd@gmail.com

Tel: + 381 64 306 7 465

Obezbeđen prevod sa engleskog na srpski jezik.

Sertifikat će biti overen od dr Džonatana Hardija na 16 sati.

Obavezna je prijava za seminar bez obzira na opciju plaćanja.

LOKACIJA

Beograd, Nušićeva 4

«Matica iseljenika Srbije»