NAŠI PRIJATELJI – STRANI PREDAVAČI (2005 – 2019)

NAŠI PRIJATELJI – STRANI PREDAVAČI (2005 – 2019)

U ovom prikazu želimo da vas upoznamo kroz jednu od komponenti realizacije kvaliteta edukacije. Udruženje «Simillimum» u konceptu edukacije koristi i prijateljske veze sa svetskom homeopatskom zajednicom. Od 2003. godine pa naovamo, najmanje dva puta godišnje organizujemo dopunska predavanja pozivnih predavača iz inostranstva za naše članove – polaznike a i za širu homeopatsku zajednicu u Srbiji. Seminari otvorenog tipa se organizuju na raznim lokacijama u Beogradu, iznajmljivanjem prostora za tu svrhu. Neki seminari traju 3 a neki 2 dana. Pravilo je da imamo konsekutivni ili simultani prevod a učesnici seminara dobijaju prigodan sertifikat overen od predavača iz inostranstva. Često članovi – polaznici rade intervjue sa predavačima koji se obajvljuju u časopisu «Simillimum times « (ISSN) ili su intervju u formi video zapisa pa ih objavljujemo na stranicama našeg veb sajta www. simillimum.edu.rs.

Svaki seminar ima svoju dinamiku koja predstavlja i svojevrsnu vežbu «biti posmatrač bez predrasuda» kao polazište rada svakog homeopate Seminari imaju međunarodni karakter tako da često dolaze i učesnici iz drugih zemalja (Velika Britanija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora, Rumunija, BiH). Posle svakog predavanja sačini se transkript predavanja koja postaju dragocena literatura za buduće naraštaje homeopata. Mogu se nabaviti u biblioteci Udruženja «Simillimum». Svi transkripti su zaštićeni kao autorsko delo samog predavača a prava su preneta na Udruženje «Simillimum». Pogledajmo pregledni spisak naših prijatelja – gostiju iz raznih perioda od 2007. do 2019. godine:

IAN WATSON (VELIKA BRITANIJA)

Tri dolaska

1., 2. i 3.7.2007.

TEMA: TAO HOMEOPATIJE (I DEO)

20., 21. i 22.6.2008

TEMA: TAO HOMEOPATIJE (II DEO)

9., 10., i 11.5.2014.

TEMA: TRI PRINCIPA –  PUT DO UNUTRAŠNJEG MIRA I RADOSTI POSTOJANJA

Ian Watson je boravio u dva navrata u Beogradu u Udruženju za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”. Ianova životna strast za alternativne pristupe isceljenju i ličnoj transformaciji je počela sa njegovim istraživanjem biljne medicine i cvetnih esencija, dok je još bio tinejdžer. On je nastavio putem refleksologije, radionike i homeopatije, i postao internacionalno poznat kroz homeopatske knjige i inspirišuće seminare. 1993. osnovan je Lakeland College, kao izraz njegovih ideja da učenje isceljujućih sposobnosti mora da ide uporedo sa unutrašnjim razvojem terapeuta. Ian je konstantno bio okrenut prema pionirima u drugim oblastima koji su razvijali inovativne jednostavne i snažne načine da olakšaju proces isceljenja. Prepoznavajući važnost emocionalnog oslobodjenja kao važne komponente samo-lečenja , on je učio Šen terapiju, razvijenu od strane Richard-a Pavek-a, a kasnije u Procesu putovanja – TM u radu sa Brandon-om Bays-om. On je takodje proširio učenje Joseph-a Campbell-a, Carl-a Jung-a, Marion Woodman, R.D. Lainga, Milton Ericksona i mnogih drugih koji su dali doprinos našem razumevanju fizičkog , emocionalnog i psihološkog dobrog stanja. Ian je mnogo putovao i bio privilegovan da radi individualno i sa grupama u celom svetu. Takodje je istraživao spiritualne i mistične tehnike i zapadne i istočne tradicije, od starog veka do današnjih dana.  Njegova vizija lečenja je jasna u ovom izvodu iz njegove knjige «Tao Homeopatije»: «Pravo lečenje uključuje rast u svesnosti, otvaranje u svesnosti i povratak u sebe. Sve drugo je oslobadjanje od simptoma». Od prestanka  homeopatskog kliničkog rada i rada u The Lakelland College-u, Ian je nedavno počeo da daje konsultacije klijentima koji su zainteresovani da se dublje pozabave svojim sopstvenim razvojem. Njegov rad je sada zasnovan na jednostavnim premisama koje mi svi imamo u sebi. Sve što nam treba je naš sopstveni razvoj i isceljenje, i on ima ulogu onoga ko nam pomaže da se setimo i iskusimo sebe. Ian drži regularne programe i seminare i takođe radi i privatne konsultacije onima koji su predani svom sopstvenom razvoju, i osećaju se spremnim da uzmu veću odgovornost za sopstveni proces isceljenja. Ključne teme Ianovih seminara su svesna transformacija, lični razvoj i samoisceljenje, u osnovi zasnovani na bogatom kliničkom iskustvu iz homeopatije pre svega u domenu uzimanja slučaja i težnje za jednostavnošću.

Većina seminara prilagođena je profesionalnoj, poluprofesionalnoj ili laičkoj publici sa fokusom na homeopatiju. Danas radi i deluje na području Egipta po više meseci i u okolini Londona.

MADELINE EVANS (VELIKA BRITANIJA)

Jedan dolazak

8. i 9. septembar 2007.

TEMA: MEDITATIVNO DOKAZIVANJE

Madeline Evans je homeopata od 1979. Osnivač je jorkširske škole homeopatije. Predavala je na mnogim diplomskim i postdiplomskim studijama i radila prezentacije na “Homeopatskoj konferenciji” u Engleskoj, Irskoj i Velsu. Takodje, predavala je udruženju homeopata i izdavala časopis “Prometej” (“Prometheus”). Zajedno sa praksom u Jorku, ona drži svoje kurseve i seminare koji su fokusirani na spiritualni aspekt homeopatske prakse.

Madeline (koja je rođena istog dana kada i Haneman) je krenula sa homeopatskom praksom 1979. koju je učila u svojim dvadesetim te je a nakon toga krenula i sa karijerom predavača. Počela je da uči homaopatiju sredinom 70-tih sa dvojicom homeopata u Londonu i pohadjala je prvu hodinu na koledžu homeopatije . Kada je prekinula studije zbog rodjena prvog deteta, tada je već krenula sa pacijentima. Godine 1983. preselila se iz Londona u Jork gde je uskoro postavila veoma uspešnu praksu i sledeće godine osniva jorkširsku školu homeopatije, gde ju je predavanje nateralo da popuni praznine u njenom teoretskom znanju. Kako je morala da zaradi za život dvoje dece, nastavila je da radi puno radno vreme i nakupila puno praktičnog iskustva i razumevanja homeopatije.

U svojim 20-tim je bila privučena budizmom i taoizmom i počela je meditacije i kada je otkrila

homeopatiju našla je njeno spiritualno razumevanje koje je izgleda formiralo razumljivu celinu sa onim što je već iskusila. Od 1990. njen spiritualni rad se razvijao u korišćenja čakri kao okvira za dubok psihički i emocionalni način izlečenja i za razvijanje intuitivnih kapaciteta. Bila je član jedne od grupa koje su uradile dokazivanje kroz meditaciju u 90-tim i kroz “Prometej”, predavanja, seminare i konferencije je otvorila put ovim lekovima za široku homeopatsku publiku. Njena knjiga “Beleške meditativnih dokazivanja novih lekova” opisuje 52 leka i izdata je 2000. godine. Izdala je dvotomno delo «Meditativno dokazivanje»

PETER FRASER (VELIKA BRITANIJA)

Jedan dolazak

12., 13. i 14.10.2007.

TEME: «AIDS MIJAZAM: PAUCI, PTICE I INSEKTI»

Piter Frejzer (Peter Fraser) je učio sa mnogim važnim homeopatama današnjeg vremena i imao važnu ulogu u dokazivanju i korišćenju novih lekova.

Postoje stresovi i uticaji koji su karakteristični za novu generaciju kao što postoje oblici bolesti koji su oduvek mučili čovečanstvo.

On je naročito zainteresovan za bolesti našeg doba: sindrom hroničnog umora, alergijske reakcije, hiperaktivnost i poremećaji koncentracije, autoimune bolesti i HIV (AIDS).

Piter je direktor Instituta za homeopatiju i predavao je na homeopatskim koledžima širom sveta.

Napisao je veliki broj radova iz homeopatije i upravlja Homeopatskim informacionim servisom – Web sajtom koji prikuplja inforamcije o dokazivanjima novih lekova. Objavio je niz knjiga od kojih je najznčajnija «The AIDS miasm: Contemporary Disease and the New Remedies».

Učestvovavo je ili vodio niz dokazivanja homeopatskih sredstava kao što su:

 • Latex vulcani (Kondom): Pripremljen od vulkanizovane gume prirodnog lateksa kondoma; Vodili Misha Norland i Peter Fraser u Školi Homeopatije 2001.
 • Carbon fullerenum (Buckyballs or Carbon 60): Vodili Misha Norland i Peter Fraser u Školi Homeopatije 2002.
 • Galium aparine (Krpiguz ili guščija trava): Vodili Misha Norland i Peter Fraser u Školi Homeopatije 2003.
 • Passer domesticus (Vrabac): Vodili Misha Norland i Peter Fraser u Školi Homeopatije 2004.
 • Pavo cristatus (Paunovo pero): Vodio Peter Fraser  i članovi Homeopatkog Razvojnog i Istraživačkog Centra, Katmandu, Nepal . 2005.
 • Aqua nova: Vodili Misha Norland i Peter Fraser u Školi Homeopatije 2006.
 • Amphisbaena alba: Vodio Misha Norland u Školi Homeopatije 2001.
 • Positronium: Vodio Misha Norland

BRAĆA SEHGALI (SANJAY I YOGESH (INDIJA)

Dva dolaska

28., 29. i 30.4.2007

TEMA: REVOLUTIVNA HOMEOPATIJA DR SEGALA (I DEO)

9., 10. i 11.5.2008.

TEMA: REVOLUTIVNA HOMEOPATIJA DR SEGALA (II DEO)


Dr M.L. Sehgal / Never born Never Died – Visited this planet between / 1929 – 2002

REVOLUTIVNA HOMEOPATIJA

Dr M. L. Sehgal i njegov autentični sistem poznat kao “Segalov metod” ne treba predstavljati u današnjem homeopatskom svetu. Dr Sehgal se uvek trudio da stvari dovede do perfekcije. U početku homeopatija ga je privukla dobrim rezultatima u nekim teškim slučajevima. Radoznalost mu je pobudila uspešnost malih pilula. Počeo je da studira homeopatiju kao hobi što je polako prerastalo u strast. Krenuo je sa članovima porodice i prijateljima da bi uvećao praktično iskustvo. Takodje je raspravljao o svojim slučajevima sa doktorima koji su već imali dobru reputaciju. Iako je imao zadivljujuće rezultate ponekad, imao je i dosta neuspeha. To mu je davalo osećaj da nešto nedostaje. Pitao se zbog čega je u nekim slučajevima imao zadivljujuće rezultate a u nekim nikakve.

Zašto Heringov zakon nije bio vidljiv i primenljiv u svakom slučaju, npr. kao zakon gravitacije. Zašto pacijenti koriste homeopatiju kao poslednju opciju? Zašto je alopatija uvek prvi izbor?

Zatim traže rešenja u žurnalima, enciklopedijama ili drugoj primenjivoj literaturi?

Sasvim slučajno u slučaju dečaka starog deset godina sa povratnim temperaturama primetio je da se dečak ne buni da ostane u krevetu, ne žali se ni na šta i kada ga upita kako je on obično odgovara da je dobro. Dr Sehgal je čitao rubrike Uma (MIND) iz Kentovog repertorijuma, ali nije mogao da poveže kako da koristi ove uobičajene simptome, kao što su: želi da ostane u krevetu, ne žali se, kaže da je dobro uprkos bolesti. Prepisao mu je Hell, Op, Stram, lekove za neosetljivost na bol, ali oni nisu radili. Onda je ponovo pregledao slučaj i uzeo sledeće rubrike:

INDIFERENTAN, ne žali se

DOBRO JE, kaže iako je veoma bolestan

KREVET, želi da ostane u

Hyos. je bio indikovan lek koji je prepisao u potenciji 30C. Lek je dao fantastične rezultate. Dečak se oporavio za nedelju dana posle čega je imao 2-3 blaža napada. Imao je redju staolicu na kraju zadnjeg napada. Pojavljivanje temperature je prestalo posle toga.

To je bio zaokret u Segalovoj praksi. Ohrabren dobijenim rezultatom počeo je da opaža simptome koji samo izgledaju obično, a u stvari predstavljaju mentalno stanje pacijenta za vreme bolesti. Počeo je da razume, interpretira i primenjuje rubrike poglavlja repertorijuma “Um”.

Pacijejent može ne znajući da priča o bilo čemu a da u stvari govori o svom problemu. Npr. može da priča o svom bolu, nedostatku sna, apetita, ili problemu u poslu ili privatnom životu. On to može da izrazi na jednostavan način. Za nas je važno da primetimo šta, kako, zašto i kada kaže.

Uzmimo primer. Često nam pacijenti upućuju pitanja tipa: “Koliko dugo će lečenje trajati?”. Ovo može biti trik pitanje, za homeopatu, jer on ne tretira bolest po imenu (recimo tifoidna groznica koja se u alopatiji tretira odredjen broj dana). Pacijent ima osećaj da je homeopatija isceljujuća terapija i može ga skroz izlečiti ali brine o vremenu koje je potrebno za to.

Pokušaćemo da razumemo šta on pod tim misli. Prvo treba imati na umu da se radi o laicima koji nemaju znanje medicine. Drugo kada pacijent pita o dužini trajanja njihovog lečenja, mora da postoji neki strah, sumnja, konfuzija, anksioznost u  njegovom umu. Umesto da se nerviramo oko tih pitanja treba da razumemo njegovu zabrinutost. Koliko dugo pacijent treba da uzima terapiju- nije najvažnije pitanje ali može biti jako važno pacijentu. Mora da postoji neka vrsta sumnje, straha, anksioznosti, koji muči njegov um više od bola, teškoća, problema, želja, averzija vezanih za problem ili koji su uzrokovali njegov problem. Neka od uobičajenih objašnjenja pacijenata su:

 1. Veoma nervozno pacijent kaže “Toliko je vremena već izgubljeno, probao sam alopatiju, homeopatiju, Ajurvedu, ali nigde nisam dobio olakšanje. sumnjam da je išta moguće-

SUMNJA, u oporavak.

 • Pacijent kaže potrošio sam već puno vremena i novaca na tretmane, brine me koliko ću još morati da potrošim-

STRAH, ekstravagancija od

 • Pacijent kaže da je zabrinut ako se uskoro ne izleči to može dovesti do većeg problema u budućnosti-

ANKSIOZNOST, budućnost u vezi

 • Pacijent kaže “ kada bih znao kada će mi bit bolje mogao bih bolje organizovati svoj život i planiram budućnost “ –

SVETLOST, želja za

 • Pacijent kaže “ bojim se da bi stvari mogle izmaći kontroli, ako se ne leče na vreme i kako treba,i da neće biti rešenja za mene” –

STRAH, izdan da će biti

 • Isto pitanje se može čuti od pacijenta koji je već na tretmanu odredjeno vreme. On ponekad kaže “ prošlo je mnogo dana, mislim da bi trebalo da se završi postaje dosadno“

DOSADA

 • On dodaje da želi da prekine tretman odjednom . Zvuči kao da mu je dosta i sada ima verziju na bilo kakav tretman –

GADJENJE

 • Slična je situacija kada pacijent kaže “Nema olakšanja, da li treba da idem na rendgen, ultrazvuk ili test krvi, možda imam ozbiljan problem kao npr. rak”

Onda biće pacijenata koji će pre uzimanja slučaja imati pitanje “Da li će homeopatski tretman pogoršati bolest? Čuo sam da homeopatsko lečenje prvo pogoršava bolest. To je verovatno dobro ali se plašim toga, pa mi nemojte davati lekove koji uzrokuju pogoršanje.”

Ima i takvih pacijenata koji traže garanciju,što je nemoguće dati, onda se oni suzdržavaju od homeopatskog tretmana.

Ovo su uobičajena, uporna i prenaglašena stanja u kojima pacijenti dolaze. Svaka pacijentova reč može može biti prevedena u jezik rubrika i to će biti osnova prepisivanja za ta stanja. Tako da umesto objašnjenja značenja rubrika Dr Segal više voli da rečnik pacijenta prebaci u rubrike kako se pojavljuju u Kentovom repertorijumu.

Primer 1

Kućna pomoćnica. Odvojena od muža i ima dvoje dece koji zavise od nje. Česti napadi malarije čine je depresivnom. Ima  visoku  T. i brine jer ne može sebi da priušti da se razboljeva tako često jer to niko neće da plati. Plače zbog bespomoćnosti.

PLAKANJE, tužne misli zbog

BESPOMOĆNOST

To je dovelo do leka Stram. 30C. Žena se oporavila od groznice u roku od par dana.

Primer 2

Devojka stara 19 godina. Napadi urtikarije sa visokom temperaturom. Dva puta bila u bolnici zbog težine napada i sa lošim prognozama. Doktori su se plašili napada različitog intenziteta u kratkim intervalima, koji bi mogli da ugroze njen život. Očekivala je napade u svako doba i nije volela da ide na koledž zbog izostanaka. Takodje je imala averziju na bilo koju vrstu rada osim na čišćenje poda, jer se bojala infekcije. Ali ipak nije bila bez želje za zabavom kao i bilo koja druga osoba.

STRAH,  infekcija od.

ZABAVA, želja za

Lach 30c, je bio prepisan. Dobila je napad manjeg intenziteta i trajanja i nikada se više nije ponovio.

Šta je revolucionarni metod i zašto je tako nazvan?

A) Šta je promena?

Naglašeno je trenutno mentalno stanje je važno za preskripciju. I klasičnom metodom mi pronalazimo važne mentalne simptome a zanemarujemo fizičke. Ali na osnovu njih mi možemo naći mentalne simptome koji nisu vidljivi. To je ono zbog čega se ova revolucionarna metoda razlikuje od ostalih. Jasno je da nijedna osoba, u nijednom trenutku nije bez mentalnih simptoma. Ako osoba traži lek, to je zato što je bolesna, što nužno ne znači da je ljuta, plačljiva i anksiozna. Ona se može normalno ponašati, u stanju koje pokrivaju rubrike : veselost, ekstaza, stimulacija itd.

Sada ćemo uzeti drugi slučaj DrSegala

Duhovni vodja, koji vodi veliki ašram u Londonu. Pati od alergijske astme. Po Dr Segalovim rečima: “Moj brat mi je pisao o dugovnom vodji koji je želeo da ga ja lečim, jer ima poteškoća u meditaciji i odredjenim ritualima ( upotreba vatre, dima, parfema, putera, ulja za različite Bogove i Boginje). Rekao sam bratu da mi duhovni vodja sam napiše pismo na jednostavan način a onda da me kontaktira telefonom posle par dana makar na samo par minuta. Duhovni vodja je napisao svoju istoriju idao sve simptome svoje alergijske astme. Pisao je ”Iako sam skoro indiferentan prema osećajima ljubavi i mržnje, teško kod mi je kod izvodjenja mojih religijskih dužnosti zbog ometanja. Pitao sam ga samo jedno pitanje “Da li to ometanje uzrokuje bilo kakav efekat na vaše mentalno stanje i primorava vas da zapostavite svoju rutinu u radu, ritualima, molitvama itd.?” On je rekao ”Sada mogu da prihvatim to kao svoju realnost do kraja života, ali ne dozvoljavam da ništa uključujući moje loše zdravlje ometa izvodjenje religioznih rituala.”

 1. RASPOZNAVANJE, sve, ali ne može da se pomeri

Originalna rubrika u Repertorijumu

RECOGNISES, everything, but cannot move, recognize (catalepsy)

 • INDIFERENTAN, leži zatvorenih očiju

Cocc. 30C je prepisan u tri male doze, uzimnje svakih 15 minuta.

Sada je skoro 10 godina od kada duhovni vodja nije imao nijedan napad astme. Bio je veoma zahvalan pa je propagirao homeopatiju medju svojim sledbenicima.

Šta želim da istaknem kroz ovaj slučaj? Trenutno mentalno stanje u bilo kojoj formi i stilu da se javlja je veoma važno i mora mu se dati značaj.

B) Kako izabrati lek

Pošto je Um ogromno polje, za odabir leka moramo izvršiti selekciju trenutnog mentalnog stanja istrajnih i preovladjujućih simptoma  koje nazivam signalima.

C) Šta je značenje P.P.P. (present, persistant, predominant – postojeći, istrajni,  preovladjujući)

Ono što istrajava pokušava da ostane stalno, a ono što preovladjuje je najvažnije i najsnažnije.Drugim rečima ne dozvoljava drugim simptomima da dodju do izražaja.(kao u slučaju duhovnog vodje). Ponekad može biti puno misli u njegovom umu o bolesti, ali je jedna glavna misao prepoznata i prihvaćena u relnosti, preovladjujuća. Dopustite mi da kažem o fenomenu sa naučnom pozadinom. Toliko je snažno da preovladjuje. Npr. ako osoba već boluje od snažne infekcije, slabija infekcija ne može da ima nikakav uticaj na osobu. Drugim rečima, ako osoba boluje od slabije bolesti, pa oboli od snažnije, koja zahteva da se leči prva, jer je preovladala, i tek kada se telo izleči od snažnije bolesti prva bolest će doći na red i zahtevati tretman.

D) Uzimanje slučaja i implementiranje P.P.P

Za izbor leka, tretirajte pacijenta kao kompjuter u humanom okviru koji emituje signale u vidu govora i reakcija, koji su udruženi oblik ispoljavanja. Prevedite ova ispoljavanja u jezik rubrika kako su poredjane u repertorijumu, u poglavlju Uma. Drugim rečima, to je dekodiranje signala uma na mehanički način. To je kao da su informacije bile u neredu u telu, a kompjuter izbacuje ove informacije na površinu. Ja to nazivam mehanikom jer je to zaštita protiv mešanja u uzimanje slučaja. Pacijent može da zloupotrebi ili da se loše ponaša sa vama ali Vi morate da ostanete odvojeni i da ne reagujete na njegovo ponašanje. Vaš odnos je isti kao izmedju sprave za merenje i onoga koji meri. Posao onoga koji meri je da se skoncentriše i da najbolje moguće pročita mere i da pri tom ostane objektivan sve vreme.

E) Kada ne prepisivati?

Dr Segal smatra  da pre nego što doktor pregleda pacijenta, treba da proveri da li je on sam u stanju da uradi posao? Kao u pravu, dobro je poznato da sudija treba da donese  presudu samo kada je u normalnom raspoloženju, na primer samo kada je u izbalansiranom mentalnom stanju. Na isti način doktor mora u normalnim mentalnim okvirima da prepisuje. Imamo mnogo rubrika kao što su:

 1. PIPA, kao da je u mraku
 2. TVRDOGLAV
 3. KONFUZIJA
 4. RAČUNANJE, nemogućnost da

Ako je lekar sam pod uticajem bilo koje od ovih rubrika, on ne može očekivat da bude u mogućnosti da odabere pravi lek. Prava odluka za njega u takvoj situaciji će zavisiti od vrste pacijenta sa kojim je u kontaktu. Ako osećate da je pacijent kooperaativan, možete mu reći istinu da vam baš nije pravi momenat, i zatražiti od njega da dodje sledeći dan ili u bilo koje drugo odgovarajuće vreme.

Tako ćete zadobiti njegovo poštovanje. Biće siguran da je u dobrim rukama. Drugi način je da date pacijentu  placebo, prazne pilulice sa instrukcijom da vam se javi sledećeg dana tako da imate vremena da proučite njegov slučaj čistog uma.

Treća opcija je za pacijente koji su relativno ozbiljnom stanju. Ako pacijent ne može da čeka možete mu savetovati da se obrati nekom drugom.

Prateći ova tri pravca nećete se nikada razočarati u svojoj praksi. Tako dok vi treba da budete objektivni u svom pristupu takodje treba da pametno proučite simptome . Da zaključimo, osnovni kriterijum je da se dodje do indikovanog leka uz pomoć principa sadašnjeg, istrajnog i preovladjujućeg simptoma, bez predrasuda, bez uzimanja u obzir ocene koja je data tom simptomu u repertorijumu, i ignorišući razmišljanja tipa da li je lek, kratkog ili dubokog delovanja i da li pokriva bilo koji mijazam.

Na osnovu iskustva dr Segal, ukoliko je izbor leka dobar, mora doći do dva pravca:

 1. prvo dejstvo
 2. drugo dejstvo

Prvo dejstvo je odmah, bilo koja vrsta fizičkog ili mentalnog bola ili neprijatnosti.

Drugo dejstvo je povratak originalnih tegoba.

Olakšanje posle prvog dejstva može nastupiti posle par sekundi, minuta, sati ili dana i ponekad je potrebno da se bude veoma pažljiv jer u prvom dejstvu je jasno da li je lek koji prepisan u stvari pravi lek. Ako se prvo dejstvo ne dogodi može se dogoditi da efekat drugog dejstva se pomeša sa znacima prvog. Ovo može navesti na pogrešnu ideju da se promeni lek ili promeni potencija . Kao rezultat, slučaj može uzeti pogrešan tok od samog početka.

Drugo dejstvo je upravo suprotno prvom, zbog tegoba, na osnovu kojih je lek prepisan, i koje se mogu vratiti. I tada razmiđljate da li je povratak tegoba zbog napredovanja bolesti, ili je to izlečujuće dejstvo leka. Da bi ovo utvrdili vidite prvo šta se desilo sa simptomima uma na osnovu kojih je lek prepisan. Npr. u prethodnom komentaru na tretman pacijenta smo imali rubriku IRITABILNOST, za vreme bola. Trebalo bi da znate šta se desilo nakon uzimanja leka. I kakvo je njegovo opšte stanje. Obično u okviru drugog dejstva pacijent kaže da nema olakšanja. Ne verujte njegovim rečima. Podsetite ga tako što ćete mu reći «Poslednji put kada ste bili plakali ste i bili ste veoma uznemireni. Danas ne izgledate tako. Isto tako, niste hodali tako lagano kao što to činite sada»

Disciplina prećena drugim dejstvom.

Trajanje:

Drugo dejstvo prati odredjenu disciplinu. To traje odredjen broj neparnih dana, obično 3. Srednji dan je vrhunac kada pacijent ima maksimum poteškoća.

Izbacivanje toksičnih materija:

Druge stvari koje su očekivane u procesu drugog dejstva su izlučevine koje se mogu očekivati kroz svih 5 prirodnih odvoda-nosa,usta, anusa, uretre, i kože. Ovo znači da je nagomilani toksini u glavi izlaze kroz nos, svoj prirodni izlaz, ako je u pitanju jetra ili respiratorni sistem ili stomak, izlaz su usta,  ako su otrovi u intesstinalnom traktu izlučuju se kroz anus, ako su u urinarnom traktu naći će svoj izlaz kroz penis ili ako su ispod kože onda će se izbaciti kroz erupciju na koži.

U revolucionarnom metodu mi moramo da identifikujemo lekove individualno, naročito u slučajevima sa 3 P, gde postoji mnogo lekova. Na primer rubrika SVETLOST, želja za, ima mnogo lekova u njoj, i ukoliko ne znamo  da razlikujemo glavne crte, veoma nam je teško da prponadjemo indikovani lek. Očigledno, to čini izbor brzim, lakim i sigurnim. U praksi imamo tri načina da pronadjemo lek.

 • Prevodjenje 3 P izražavanja pacijenta u rubrike uma
 • Uporedjivanje leka u odredjenoj rubrici sa ostalima kao što je rečeno gore
 • Posmatranje pacijenta kao individue, nezavisne od bilo kakvog leka kog imate na umu.

Nemamo uopšte sumnju da niko nikada nije došao ni dovoljno blizu genijalnog objašnjenja koje nam je dr Sehgal dao. Neki primeri:

 1. «Ne uzimam svoje probleme sa kožom preozbiljno. Mislio sam da će biti bolje samo od sebe. Juče sam primetio da se još pogoršalo stanje. Kada sam to video, uplašio sam se, i momentalno odlučio da moram da vidim doktora dok se nije još gore pogoršalo.»

INDIFERENTNOST, ne žali se

SRAH, od ekstravagantnosti

 1. Nisam ni primetio kada se ova fleka pojavila na mojoj ruci. Smejući se govori:» U stvari ja se ne brinem o sebi. Nije ni čudo što nisam primetio iako koristim ruku svaki dan. Tek kada mi je majka – prijatelj rekla za tu fleku, primetio sam je «

FRIVOLAN

SMEJE SE, kada priča

 1. DELIRIJUM, od izraženog terora

Delirijum je stanje uma koji pokazuje iskliznuće, deranžman, izbacivanje iz koloseka.

Osoba je u svojim uobičajenim  čulima ali ton i stil izražavanja je pojačan, što indikuje stres i abnormalnost uma.

Teror:

Ponekad ima snagu da strahom utiče na um veoma loše

Izražajno:

Dolazi iz unutražnjih osećanja na površinu kroz gestove, govor, otkrivajući šta je u našem umu.

Znači posle dobijanja i najmanjeg inpulsa pod uticajem straha,  vezano za ovu rubriku,  pacijent ode u stanje delirijuma,  što pokazuje veliki poremećaj u umu

 1. SEDI, i lomi igle.

Sedi: u poziciji koja je izmedju pozicije za odmaranje(bezbrižan ), i šetnje (u pokretu )

Lomi: Razbijen u delove nasilno sa željom da uništava stvari.

Igle:  Stvari koje ujedinjuju različite stvari, što utvrdjuje zajednicu za promociju mira izmedju zavadjenih strana.Drugo značenje je da zubi nešto melju, zato što ne mogu da nadju drugi način da izbace otrov iz uma. Ovde možemo da kažemo osoba odbija da bude  utešena i pokušava da ubije onoga ko je teši.»Onaj ko nosi cipelu tačno zna gde ga cipela žulja»

Ova rubrika označava bespomoćnu osobu kada je ova prisiljena da odustane od svog posla.Ona je kao defanzivan vojnik koji nije sposoban da se bori za svoju egzistenciju. Postoji protest koji se odvija u njegovom umu. Ovaj protest se izražava tako što se osoba samoj sebi sveti kroz beživotnosti tako što ne može da pruži otpor..

Pitanja koja se često postavljaju?

Neka pitanja se često postavljaju vezana za reč REVOLUCIJA. Šta je novo u tome?Većina smatra da uzima u obzir mentalne simptome ispred fizičkih i opštih. Takodje znaju rubrike, znači nema ništa novo. To je stari koncept koji su oduvek koristili u praksi. Prvo molim da razumete reč Revolucija. To ne podrazumeva nikakvu vrstu revolta prema postojećoj literaturi koju su nam ostavili stari majstori. Ima mnogo terapeuta koji su uvek korfistili simptome uma uporedo sa fizičkim simptomima u svojim slučajevima. Dr Segal spominje u svojoj knjizi br. VII, str. 14. da mi prosto pročitamo mentalno stanje  što indikuje lek. Ali dok pristupamo procesu izlečenja moramo imati na umu anatomiju, psihologiju, patologiju i na kraju najvažnije mentalno stanje. Ovo je zbog toga što dijagnostika, naročito ona vezana za vitalne organe koji nisu vidljivi – pluća, jetra, bubrezi, srce, itd. zahtevaju takve podatke o tačnom pristupu dejstva leka. Nekada se primeti da uprkos odličnom sveukupnom progresu, odredjena bolest nekog organa ne pokazuje poboljšanje. Na primer  slučaj gosposje koja je imala trzanje očnog kapka. Kompletno joj je bilo bolje, spavanje je postalo normalno, apetit i rutina eliminacije je postalna normalna i regularna ali problem sa okom zbog koga je u stvari došla nije se popravio dugo. To znači da je lek delovao samo parcijalno i nije pokrio sve.

Za dalje reference molim vas pročitajte knjigu «Ponovno otkrivanje Homeopatije» serija I-X.


Dr Sanjay Sehgal (levo), dr M.L. Sehgal (sredina), dr Yogesh Sehgal (desno)

(Napisali dr Sanjay Sehgal i dr Yogesh Sehgal, sinovi dr M. L. Sehgala koji je osmislio revolutivnu homeopatiju).

MICHELE SHINE (VELIKA BRITANIJA)

Jedan dolazak

3. i 4.11.2007.

TEMA: KOJA POTENCIJA?

Michelle Shine je studirala na Londonskom koledžu za homeopatiju i diplomirala je 1993. godine. Od tada ima privatnu praksu i pacijente na različitim lokacijama a trenutno je u Mill Hill-u gde drži veoma uspešnu praksu. U osnovi je homeopatije tretirati osobu, a ne bolest. To znači da svaki pacijent prolazi kroz ozbiljnu jednoiposatnu prvu konsultaciju u toku koje Michelle sagledava ne samo vaše simptome već i mnogo informacija vezanih za vaš karakter. Michelle leči odrasle i decu sa raznim tegobama koje uključuju i fizičke i emocionalne probleme. Potom se određuje lek, koji odgovara vama kao individui, i ako je ispravno odabran izaziva samoizlečenje. Objavila je knjigu «What about the potency?» što nas je navelo da ovu knjigu nabavimo i iz sadržaja smo videli da je to važna i večita tema za homeopate a posebno za početnike. Knjiga se sastoji iz dva dela. Prvi deo je autorovo iskustveno putovanje i otkrivanje na polju potencije i doze. Drugi deo je serija individualnih intervjua po pitanju potencije i doze sa deset uvaženih homeopata. Predgovor je napisala Miranda Castro. Kada homeopata prepisuje lek, tri uslova moraju biti ispunjena: Koji lek dati, u kojoj potenciji i koliko često ponavljati uzimanje leka. Ukoliko niste uvek sigurni kako da ocenite ishod vašeg prepisivanja leka, ili šta da uradite sledeće, ukoliko ste oduvek želeli da pomognete blaže isceljenje, onda je pred vama vodič koji će vam olakšati donošenje druge dve odluke, učeci vas kako da izmerite odgovarajuću potencijju i dozu za vaše pacijente. Kako vaše znanje Materije Medice raste, ova knjiga ima za cilj da vam pomogne da se osetite sigurnije ne samo u izboru leka već i kod svakog sledećeg izbora u prepisivanju.

“Ovo je iskreno mišljenje vašeg raznolikog kliničkog iskustva, pod uticajem reči mudrosti (jednog ili dva) savremena prepisivača. Ja zaista mislim da kao takva može biti od velike pomoći velikom broju Homeopata.” (Nick Churchill)

“Koja potencija? Je pravo čudo. Na svakoj strani je izazov, pitanje, razmišljanje koje ohrabruje čitaoca da zastane i razmisli…..Šteta što nisam imala autorove misaone uticaje na početku moje prakse..” (Iz predgovora Mirande Castro)

Pored ostaloga u knjizi je obavila intervjue sa deset svetskih homeopata sa istim pitanjem «Šta misliš o izboru potencije?». Taj deo knjige je posebno zanimljiv.

ROGER VAN ZANDVOORT (HOLANDIJA)

Jedan dolazak

8., 9. i 10.2.2008.

TEMA: KAKO NASTAJE REPERTORIJUM?

POZNAT KAO AUTOR «THE COMPLETE REPERTORY» SOFTVERA.

(IZVOD IZ TRANSKRIPTA)

«Prvo ću vam pričati o predistoriji i o tome kako sam dospeo dovde. Prvo me je zanimala klasična medicina, ali sam imao i homeopatiju koju sam morao da položim da bih prošao na sledeću godinu, ali nisam bio toliko zainteresovan jer sam smatrao da je to isuviše komplikovano, kao što i dalje tako smatram. Tek nakon škole sam saznao malo o Materia Medici od Berikea. U Berikeu imate jako puno biljnih lekova i to je ono što me je ponovo zainteresovalo za homeopatiju. Kada sam počeo da radim video sam da u repertorijumu ima puno nedostataka iz drugih izvora i onda sam počeo da prikupljam više informacija. Onda vidite kako se informacije od autora do autora razlikuju. i onda na kraju dobijete neku vrstu salate, a salata treba da se ucini lepom. Da, to je dobra homeopatija.

Onda sam krenuo više da obraćam pažnju na strukturu repertorijuma, na jezik jer se obično priča na više jezika o jednoj stvari. Ako koristite Materia Medicu, autori koriste puno različitih reči da bi objasnili jednu te istu stvar, a onda je problem sa engleskim jezikom koji ima najveći broj sinonima, tako da ne možete da ubacite sve sinonime kod jednog leka, morate da znate tačno koju cete reč da upotrebite, mi npr. u repertorijumu uvek koristitmo rec mokrenje ili uriniranje, a u Materia Medici sve mora biti sistematicno, jer nam neće biti korisno u suprotnom, jer imate različite strukture, različite stepenove. Godine 1990. sam odlučio da radim samo na repertorijumu. Pre sam skupljao leptire a sada homeopatske podatke, a i dalje mogu da se pozabavim leptirima i kaktusima u homeopatiji. Sad sam više zaokupljen repertorijumom, a najviše sam zaokupljen 1849. godinom.

Radimo nešto sto je bilo pre 160 godina i ima dosta informacija koje nisu ubačene u repertorijum. Ono sto je ubačeno u Materia Medicu znamo da je dokazano praksom. Ne znamo praksu mnogih ljudi iz tog perioda. Jedan deo rada se odnosi na rad sa starim časopisima, neki američki iz 1823. godine, bilo ih je puno, u njima nađete najviše informacija o raznim slučajevima, na 10-15 godina se vraća u talasima, ponavlja se, ništa novo. I ako se nešto stalno vraća, znate da na tome ne morate nešto posebno da radite. Ono sto nam najviše nadostaje u repertorijumu su klinički podaci i dalje oko 70% podataka nisu klinički potvrdjeni. Ako npr, imamo 120 slučajeva, 70% nisu provereni a 30% kažeš ok, to znam. To znači da sa repertorijumom treba raditi na drugi način. Malo mi je teže jer u zadnje vreme ne radim praksu, ali cemo uraditi 2 pacijenta po dogovoru sa vama. Potrebno mi je da na engleskom dobijem neke informacije iz vašeg jezika, koji će imati homeopatski smisao za mene, tako da će mi trebati vasa pomoć. Jako je dobro da vidim kakva vrsta interesovanja postoji sa vaše strane, pa bi bilo dobro da napravim jedan izum kao ispitivanje….»

Videti: https://hompath.com/complete-repertory-2019

DIVYA CHHABRA  (INDIJA)

Jedan dolazak

15. i 16.4.2008.

TEMA: SLOBODNE ASOCIJACIJE

Divja Čabra rođena je u Puni, Indija 17. maja 1967. godine. Supruga je poznatog indijskog homeopate Rađana Šankarana, majka dvoje dece. Poslednjih tridesetak  godina praktikivala je homeopatiju u Mumbaiju, Indija. Dr Čabra je diplomirala na Smt. Chandaben Mohanbhai Patel Homoeopathic Medical College, koledž iz Mumbaija, 1989. godine a počela je praksu 1992. Podučava homeopatiju kako u Indiji tako i u inostranstvu u raznim zemljama: Švajcarska, Nemaćka, Austrija, Engleska, Irska, Belgija, Holandija, Grčka, Slovačka, Australija, Novi Zeland, SAD i Kanada. Rukovodila je dokazivanjima nekoliko homeoaptskih sredstava uključujući Magnesia sulphurica, Thea, Citrus, Lac Felinum, Lac Rhesus, Tungsten, Lac Defloratum, Lac Humanum, Eagle, i Bat (slepi miš). Rukovodila je i dokazivanjima potencija dva dobro ispitana leka Calcarea carbonicum i Natrum muriaticum, u  potencijama od 30C do 50M. Njen rad pomogao je nadalje našem razumevanju u još sigurnijoj selekciji poitencija. Dr Čabra je dobro poznata po svom brilijantnom stilu uzimanja slučaja u kojima prati nit svakog važnog simptoma na prelepi način da bi postigla otkriće suštinskog stanja individualnog osećanja – doživljaja tegobe. Vešto je koristila tehniku koja se naziva “slobodne asocijacije” u svom načinu uzimanja slučajeva koji omogućava da kroz podsvesne nivoe snova dospe do duboke zablude u srži koja se očituje kao simptom neravnoteže i bolesti. Objavlila je nekoliko knjiga, uključujući i neke iz domena dokazivanja, neke zasnovana na iskustvu u praksi, uključujući slobodne asocijacije, korištenje potencija, itd. I, na kraju,  knjiga o njenom napretku u razumevanju Materia medice tabele periodičnog sistema elemenata. Jedan period života bila je i plesačica u indijskoj tradiciji.

Seminar je započela primerom deluzije:

Zadovoljstvo mi je biti ovde. Imam puno strpljenja i ljubavi prema studentima ovde.

DELUZIJA

Čovek je sa svojom porodicom otišao kod psihijatra. Tamo ga je odvela njegova porodica jer je godinama patio od deluzije. Mislio je da je mrtav. Njegova porodica je pokušavala na mnogo načina da ga uveri da je živ, ali to nije funkcionisalo, tako da su ga odveli kod psihijatra. Psihijatar je pokušao sve moguće vrste terapija i bio je na ivici toga da digne ruke od svega. Onda je rekao da će probati još jednu poslednju stvar. Odveo ga je u biblioteku i dao mu sve medicinske knjige, anatomoja, biohemija… i iz toga mu je pokazao da osoba koja je živa krvari. Mrtvi ljudi ne krvare. Posle mesec dana pitao je pacijenta, da li se slaže sa njim da mrtvi ljudi ne krvare. I pacijent je rekao „Da, da, sa sigurnošću znam da mrtvi ljudi ne krvare.“ Doktor je izvadio iglu i ubo pacijenta i jedna kap jake crvene krvi se pojavila, zatim je pogledao pacijenta i pitao: „Šta sad kažes?“. A pacijent je užasnuto pogledao svoj prst i rekao „Bože, pa i mrtvi ljudi takođe krvare!“. To je deluzija. To je ono što u homeopatiji nazivamo stanjem pacijenta. Neracionalna, nelogična priča. Koju pacijent zadržava u sebi. To je ono bolesno stanje koje on izražava kroz simptome uma i tela. Tako on proživljava svaku situaciju iz svog života, ne zasnovano na onome što se zaista dešava, već na osnovu onoga sta on misli da se njemu dešava. To je stanje deluzije. Ako je u stanju da to ostavi izvan sebe, fizički simptomi bivaju malo manji. Ali ako je razlika velika između onoga kako on to doživljava u sebi i kako to izgleda spolja, onda simptomi ulaze sve više i više u telo, situacija postaje sve ozbiljnija. Ali svaki simptom koji pacijent izražava, bilo da je iz njegovog fizičkog stanja ili su opšti simptomi ili simptomi uma ili njegovi snovi, to sve izražava njegovo unutrašnje stanje. To je kao jedan film koji pacijent vidi spolja. U tom filmu, on je suprug, gazda, mozda doktor, student.. Ali u njegovom unutrašnjem biću se odvija neki drugi film. U ovom filmu on je možda kralj koji mora da se bori da sačuva presto, a onda će on pokušati da taj film izrazi u spoljašnjem svetu koji je oko njega. Tako da bilo koja situacija koja zahteva nešto malo borbe u njegovoj spoljašnjoj priči, to za njega nece biti argument. On vodi bitku! Jer u pravoj priči, može biti da se on sa svojom ženom raspravlja oko toga ko bi trebalo da izbaci đubre, ali u unutrašnjoj priči, tu postoji jedan drugi kralj koji pokušava da njega zbaci sa vlasti. Tako da će se sa svojom ženom boriti oko toga kao da je to nešto mnogo više nego samo bacanje smeća. Reakcija je ekstremna, izvan svakih proporcija, uveličana. To je ono što je Haneman nazivao neobično, svojstveno, retko i čudno. PQRS simptomi (Peculiar, Queer, Rare and Strange). To je ono za čim treba da tragamo u svakom slučaju koji vidimo.

DR JAN SCHOLTEN (HOLANDIJA)

Jedan dolazak

22. i 23.11-2008.

TEMA: UVOD U TAJNE LANTANOIDA

Iz obimne biografije velikog Viteza Jana Šoltena izdajamo:

Jan Šolten rođen je 23.12.1951. u Holandiji. Posle srednje škole je studirao hemiju i filozofiju. Neko vreme je vodio galeriju umetničkih slika. Medicinu je završio 1983. a akupunkturu i homeopatiju 1985. Posle toga je proučavao mnoge alternativne metode, herbalnu medicinu, Bahove kap. Od 1985. ima svoju homeopatsku praksu u Utrehtu. Sa jos šest kolega je osnovao Homeopatski centar koji se bavi lečenjem i edukacijom. Radi kao predavač u Holandskoj homeopatskoj školi za lekare. Piše knjige i ima seminare širom sveta. On je pionir u istraživanju novih homeopatskih lekova i metoda. 1993. je objavio svoju prvu knjigu HOMEOPATIJA I MINERALI, koja je napravila veliku pomak u shvatanju homeopatije i homeopatskih lekova i otvorila put za stvaranje sistema u homeopatiji. Smatra se da je jedan od najnaprednijim homeopata, svrstan u rang Vitulkasa i Šankarana. Svoje bogato isksutvo i promišljanje deli na seminarima.

Njegov dolazak u Beograd je bio posvećen senima pok. Bade Branislave Domić (+18. februar 2008.) u znak prijateljstva i ličnih Badinih doprinpsa primeni lantanoida u homeopatskpj praksi. Badini slučajevi su dokumentovani u knkizi «Tajne lantanoida».

DR A. U. RAMAKRISHNAN (INDIJA)

Jedan dolazak

10. i 11. 04.2009.

TEMA: HOMEOPATSKI TRETMAN KANCERA

Dr A.U.Ramakrishnan je jedan od homeopata koji je razvio sistem homeopatskog lečenja kancera. Sa sinom drži homeopatsku bolnicu u Madrasu. Tokom seminara nudio je CD paket sa video snimkom njegovog seminara u Njujorku. Mnogi učesnici su nabavili ovaj paket. Značajno je da je ovom seminaru prisustvovao i veliki broj doktora medicine koji nisu u domenu homeopatije. Objavio je 2001. knjigu «A Homoeopathic Approach to Cancer», u koautorstvu sa Catherine R. Coulter. Ova knjiga je referenca za praksu.

DR ROBERTO PETRUCCI  (ITALIJA)

7. i 8.11.2009

TEMA: HOMEOPATIJA I DECA

9. i 10.4.2011.

TEMA: LJUBOMORA I PREVARA

18. i 19.5.2013.

TEMA: LJUBAV I MRŽNJA

Naš prijatelj i poznati italijanski homeopata Roberto Petrući, poslao nam je na poklon za naš biblitečni fond njegovu najnoviju publikaciju «Groups and Themes» (Grupe i analize). Knjiga je objavljena marta 2019. godine.

Iz predgovora: «Roberto je veoma dinamičan i dobro poznt međunarodni učitelj i njegovi seminari često se doživljavaju kao «inspirativni», dajući inspiraciju i nove ideje čak i iskusnim homeopatama.

Učitelj homeopatije je u nekoliko škola u Italiji i inostranstvu (Argentina, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Dubai, Nemačka, Mađarska, Indija, Latvija, Meksiko, Maroko, Norveška, Rumunija, Srbija, Slovenija, Švedska, Švajcarska, Turska i Velika Britanija).Autor je repertorijuma za pedijatre «Children concepts» (Koncepti dece).  Autor je knjige «Children: Homeopathic Materia Medica with repertorial symptoms» (Deca: Homeopatska Materia Medica sa repertorizovanim simptomima»), obavljena na italijanskom, engleskom, nemačkom, rumunskom i turskom jeziku.

Suština ove knjige jeste kombinacija klasičnog pristupa sa modernim raziškjanjem i lako može da je koristi svaki homeopata korišćenjem diferencijalne analize.

Roberto je napisao 8 KLJUČNIH tema za 172 grupe (56 iz familije bijaka 13 grupa iz animalnog carstva, 6 perioda i 18 etapa (faza) u periodnom sistemu, 15 anjona i 52 katjona iz mineralnog carstva i 12 različitih grupa kao remedije iz pustinje, droge, kristali, ulja i kamenje).

Metod osam rečenica lak je za razumevanje glavnih tema svaje grupe u pokušaju da se dobije prečica da bi se osposobili da nađemo pravu remediju iz ogromnog skupa remedija na najkraći način.

Knjiga je napisana u 4 jezika: engleski, nemački, španski i italijanski.»

Primerak ove knjige nalazi se u biblioteci «Simillimuma» i zainteresovani mogu da se upoznaju sa sadržinom.  Cenimo da ova knjiga predstavlja značajan doprinos homeopatskom literaturnom blagu. Poznavajući Roberta i njegovu posvećnost da se stalno ide napred, učinićemo napor da ga tokom školske 2020/2021 godine ponovo po četvrti put vidimo u Beogradu, u organizaciji Udruženja «Simillimum». Taj seminar bi po našem mišljenju i njegovoj preporuci u razmeni poruka letos 2019. godine, bio usmeren ka tome da se ova knjiga iskoristi kao didaktičko sredstvo za osposobljavanje u praktično primeni.

DR FAROKH MASTER (INDIJA)

Jedan dolazak

6. i 7. 2. 2010. godine

TEMA: DUBOKO RAZUMEVANJE HOMEOPATSKIH SREDSTAVA

Farokh Master je rođen 24. februara 1957, u Mumbaiju, Indija. Studirao je homeopatiju na L.C.E.H. (Goldmedallist) i MD (Hom.) (University of Rajasthan). Dr Master praktikuje klasičnu homeopatiju još od 1980. Podučavao je od 1980. godine u Indiji, Veli oj Britaniji, SAD, Kanadi, Norveškoj, Poljskoj, Austriji, Mađarskoj, Grčkoj i Nemačkoj. Saradnik je Hanemanovog koledža u Velikoj Britaniji i, Kanadi, Londonskog koledža homeopatije (UK), Norks Akademi za Natumedisin (Oslo), poljskom asocijacijom lekara homeopata, Magyar Homoeopata Orvosi Egyesület (Budimpešta), Osterrichische Gesellschaft Homoeopathische fuer Medizin (Beč). On je profesor Homeopatske Materia Medice na homeopatskom medicinskom koledžu u Bombaju (Mumbai). Autor preko 30 knjiga o različitim homeopatskim temama. Dr Master je urednik Homoeopathic Heritage, Indija. On je također i član Središnjeg veća homeopatija pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Indije. Autor je mnoguh knjiga i publikacija. Živi i radi u Mumbaiju (Indija). Pri dolasku u Beograd, poklono je Udruženju “Simillimum” jedan primerak knjige “Understanding Posology in Classical Homoeopathy». Tokom seminara dotakao se i teme autizma. Posebno je posvećen homeopatskoj pedijatriji i zagovornik tzv. kentijanske škole homeoaptije. Pored toga, deklariše se kao zoroastrijanac. Želeo je da bude principal Udruženja «Simillimum» ali iz strategijskih razloga nismo mogli da prihvatimo ponudu.

MIKE BRIDGER   (VELIKA BRITANIJA)

Tri dolaska

27.03. i 28.03.2010

TEMA: MAPIRANJE REMEDIJA U SLUČAJU I RELACIJE (I DEO)

27., 28. i 29.11.2010

TEMA: Mape remedija kod akutnih i hroničnih preskripcija (II DEO)

14. i 15.5.2011.

TEMA: MAPIRANJE REMEDIJA U SLUČAJU I RELACIJE (III DEO)

Naša sunarodnica, Mira Biti (rodom iz Beograda) nas je obavestila o afinitetu Majka Bridžera: mape remedija i relacije. Dobili smo CD sa materijalima (oko 60 strana) koji je preveden uz njegovu dozvolu i to je bio okidač da bude naš gost u tri navrata i prenese kompletno ono kako je on razumeo homeopatiju.

“Hvala što ste pokazali interes za naš fakultet za homeopatiju. Želeo sam posebno napisati nešto o tome kako je nastao fakultet. Već trideset godina običavam druge i predajem homeopatiju. Zainteresovao sam se nakon što sam pročitao knjigu o tome. Zakačio sam se i nikada nisam izgubio uzbuđenje zbog ove teme. Izuzetna je privilegija biti u stanju slušati priče ljudi, imati alate da mogu točno raditi tamo gde su zaglavljeni u svom zdravlju, zašto su bolesni i kako im poboljšati stanje.

Da biste bili homeopata, morate biti fascinirani ljudima. Vrlo je ponizno shvatiti koliko su neobični a toliko naizgled obični ljudi. Beskrajno sam znatiželjan znati zašto ljudi odlučuju raditi ono što rade, kao i istražiti zašto se ljudi razbole. Kad sam 1996. započeo fakultet za homeopatiju, želeo sam da učenje i podučavanje odražavaju naglasak homeopatije na pojedincu. To znači da podučavamo različite pristupe uz strogo pridržavanje temelja tradicionalne homeopatske misli. To omogućuvama studentima na našem koledžu u Bristolu (Engleska) da sami odaberu vlastiti način prakse. Važno je da se naši studenti osećaju osnaženima u iskustvu homeopatije, a takođe ne misle da je homeopatija jedini važeći sistem medicine i lečenja.»

Videti: https://hpathy.com/homeopathy-interviews/mike-bridger/

SHEILA RYAN (VELIKA BRITANIJA)

Tri dolaska

2010. i 2011, 2013

TEMA: SUPERVIZIJA U HOMEOPATIJI

U SARADNJI SA UDRUŽENJEM ”HANEMAN”, NOVI SAD (SUPERVIZIJA) – POSEBAN PROGRAM: INTERNA OBUKA. Seminari su održani u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima.

Šila Rajan sa poklonom (monografija o Srbiji, na engleskom)

Fotografija za uspomenu sa nekoliko seminara (Novi Sad i Sremski Karlovci)

U organizaciji Tanje Brkanić, iz Udruženja «Hahnemann» realizovana je edukacija za supervizore u homeopatiji  u tri faze. Rezultat tih seminara je sistematizovan u pisanom obliku (transkript) i nosi onaku «Za internu upotrebu».

Nabavili smo knjigu «Vital Practice» koju je napisala naša profesorka za superviziju.

KATE BIRCH (SAD)

Jedan dolazak

12., 13. i 14.03.2011

TEMA: Homeopatska prevencija i tretman zaraznih-infektivnih bolesti

Kejt Birč dolazi iz «Hipokratovog centra za holističko zdravlje», koji se nalazi u Mineapolisu. Bavi se homeopatijom, masažom i «doula» uslugama (psihološko i emocionalna podrška trudnicama i porodiljama). Kao homeopata, koristi klasičnu homeopatiju za rešavanje problema porodica kao što su: razvojni problemi dece, povrede i traume, infekcije, pedijatrijski problemi, tegobe sa učenjem, mentalni i emocionalni problemi, depresija, anksioznost, seksualno zlostavljanje u porodici, problemi žena, digestivne bolesti, neurološki problemi, opšte upravljanje zdravljem u porodici, itd. Koristi znanja dijetetike i pravilne ishrane, posebno kod slučajeva trovanja, gojaznosti, hormonalnih disbalansa i digestivnih probema. Poznaje i primenjuje postupke pravilne ishrane za potrebe tonusa i pravilne ishrane organa. Bavi se terapeutskom masažom ne samo za potrebe relaksacije i upravljanja stresovima, nego i za održavanje neuromuskularnih funkcija kod dubokih tkivnih promena (rehabilitacija zbog saobraćajnih nesreća, postoperativnih – ortopedskih intervencija i slično). Pored toga, bavi se i energetskim radom, sticanjem iskustva kroz primenu učenja «lečenje dodirom» i «šamanski stil lečenja» koji razvija intuiciju. Time omogućava oslobađanje energetski blokiranih delova tela. U sklopu terapije bavi se i reintegracijom informacionih sadržaja ličnosti i regresijom.

Doula usluge: fizička i emocionalna podrška ženama tokom trudnoće i porođaja. Ovu pomoć kombinuje sa homeopatskim preparatima, tehnikama masaže i prisustvom porođaju (ako to trudnica odobrava). Još davne 1990. Kejt je prošla edukaciju sa 1900 sati učenja homeopatske i kliničke prakse a dopunskih 700 sati je imala trening za masažu i negu tela. Osnovala je uslugu «Doula» 2001. godine. Bavi se  podučavanjem homeopatije još od 1994. godine.Autor je knjige «Vaccine free: Prevention and treatment of infecion contagious disease with homeopathy» Kate je deo seminara posvetila nekim poglavljima iz knjige. Kejt je na njen zahtev dobila plan vakcinacije u Srbiji te se tokom seminara dotakla i ove teme i smislu raznih protokola. Tokom seminara uzimala je dva slučaja uživo.

DR JONATHAN SHORE (SAD)

Jedan dolazak

12. i 13.5.2012

TEMA: ODRŽAVAJMO STVARI JEDNOSTAVNIM (Keeping things simple)

Džonatan Šor (Jonathan Shore), doktor medicine, diplomirani homeopata (titula najstarijeg fakulteta za homeopatiju u SAD – AIH American Institute of Homeopathy), član Homeopatskog fakulteta u Velikoj Britaniji (Faculty of Homeopathy)

Dr Džonatan Šore rođen je 6. avgusta 1943. godine u Kejptaunu (Južna Afrika). Godine 1968. je završio medicinski fakultet u Kejptaunu. Nakon 4 godine bolničke prakse, posvećuje celu jednu deceniju učenju mnogih disicplina uključujući akupunkturu, Tai Či Čuan, masažu, Jungijansku psihologiju, Geštalt terapiju, bioenergiju, radiesteziju, iridologiju, herbalnu medicinu, Bachove cvetne esencije, terapija bojama i rolfing. Godine 1982. godine imenovan je za kliničog i izvršnog direktora Holističkog instituta za zdravlje i nutricionizam u Mil vejliju, Kalifornija, jedan od prvih takvih institucija u SAD. Neprestano je počeo još 1983. godine da podučava ceo svet. Držao je intenzivno obuke pre svega na svom matičnom fakultetu Hahnemann College of  Homeopathy preko 15 godina, a njegova predavanja su uključivala seminare u Australiji, Austriji, Bugarskoj, Kanadi, Češkoj, Japanu, Engleskoj, Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Gvatemali, Holandiji, Meksiku, Novom Zelandu, Norveškoj, Poljskoj, Rumuniji, Škotskoj, Južnoj Africi, Španiji, Švajcarskoj i sada u Srbiji. Dobio je 1992. godine nagradu počasnog člana Fakulteta za homeopatiju u Engleskoj. On je i predsednik uredništva i bivši glavni i odgovorni urednik prestižnog časopisa Journal of the American Institute of Homeopathy. Autor je ili koautor mnogih publikacija a svakako je istorijski najznačajnija publikacija u 10 tomova «Collected seminars» koja je urađena sa Rodžerom Morisonom i drugim poznatim homeopatama tokom 90-tih godina prošlog veka. Zajedno sa Anikom Hogland i Džudi Šribman, godine 2004. publikuju suštinski važan rad «Ptice – Homeopatske remedije iz ptičjeg carstva» koja je postala standardna referenca za ptičje homeopatske lekove. Usput, aktuelna generacija V godine studija školske 2011/2012 pri «Simillimumu» radi zajednički projekat iz oblasti lekova iz ptičjeg carstva koji će biti objavljen u formi monografije. Džonatan Šor objavljuje brojne članke koje publikuje u prestižnim homeopatskim časopisima kao što su British Homeopathic Journal, Homeopathic Heritage, Journal American Institute of Homeopathy, Links, Similimum i drugi. Neke od poznatijih njegovih publikacija su:

 • Tracking the Simillimum – with discussion on Evaluation, Analysis & Comparisons of Various Drugs
 • Materia Medica with a Difference
 • Pediatric Case Taking and Prescription
 • Remedy Action and Second Prescription
 • The Art of Prescription.

U nastavku seminara održano je dokazivanje Plavog leptira (prvi put u svetu) po C4 protokolu. Tokom dokazivanja svi iz Stručnog saveta smo savladali i naučili kako se koristi ovaj protokol dokazivanja, usput, osmislio ga je Haneman.

DR ANITA SALUNKHE (INDIJA)

Dva dolaska

6., 7. i 8.6. 2013

Tema: MIJAZAM: KAMEN TEMELJAC PRECIZNE HOMEOPATSKE PRESKRIPCIJE

20., 21. i 22.6.2014.

Tema: MIJAZAM: KAMEN TEMELJAC PRECIZNE HOMEOPATSKE PRESKRIPCIJE (metod 8 koraka)  II deo

Osnivač se jedinstvene škole MindHeal Homeopathy sa pristupom škole koje su postavili dr Radžan Šankaran i dr Praful Vidžajakar. Decenijama je sarađivala sa dr Radžanom Šankaranom te je postavila osnove za duboko razumevanje uzimanja slučaja i carstva homeopatskih sredstava u skladu sa sistemom Šankarana. Pod mentorstvom dr Prafula Vidžajakara i kao jedan od najdubljih poštovalaca i saradnika prenosi znanja o teoriji supresije i prediktivnoj homeopatiji do toga nivoa da je postavila putanju tretiranja neizlečivih i patoloških slučajeva na bazi učenja genetskih konstitucija. Po baznoj profesiji je lekar – specijalista u oblasti psihijatrije. Posebno je ovladala prostorom mijazama i otkriva nam tajne fenomena uspeha u isceljenju homeopatskim putem uz duboko vladanje prostorom mijazma. Dobitnik je prestižne indijske nagrade ”The best faculty award” 1996. godine pri AFAC Homeopathy Centre u Mumbaiju.  Drži seminare širom sveta. Ima lepe uspehe u lečenju autizma koji je u porastu u svetu.  Dr Anita Salunke je eminentna homeopatkinja iz Mumbaija (bivši Bombaj, Indija). Ona se bavi prakticiranjem homeopatije još od 1988. Ona je profesor-vođa timova za doktore-praktičare i studente homeopatije. Njeni članci se objavljuju u stručnim homeopatskim časopisima širom sveta. Ona smatra da za njeno razumevanje osobe sa tegobama kao celine, potrebno je pronaći osnovnu prirodu osobe i njenih tegoba te obaviti preskripciju u skladu sa genetskom konstitucijom koji u praksi dovode do čudesnih rezultata.

DR PHILIPE BAILEY (AUSTRALIJA)

Jedan dolazak

13., 14. i 15.6.2015

TEMA: MLEKA U HOMEOPATIJI

Dr Filip Bejli (Philip Bailey MD) je autor  knjiga “Homeopatska psihologija”, “Carcinosin-klinička Materia Medica” i “Remedije od mleka u praksi”. Radi u Australiji kao lekar, klasični homeopata i psihoterapeut. Njegovi psihološki uvidi su mu pomogli da razvije mnoge nove slike homeopatskih preparata, bazirane na kliničkom iskustvu sa homeoapatskim pacijentima.

Područja koja je prezentovao na ovom seminaru su: Mleka u homeopatiji i njihova diferencijalna dijagnoza

Na ovom seminaru Filip će prezentovati  Mleka u homeopatiji , koristeći svoje video slučajeve.  Teme koje će seminar pokriti su :

•          stanje žrtve

•          duh/materija rascep

•          spasavanje

•          majka-dete

•          nepravda/dogmatizam

•          feminizam

Video slučajevi će biti korišćeni da ilustuju karakteristike remedija kao što su:

•          Lac caninum,

•          Lac felinum,

•          Lac equis,

•          Lac delphinum,

•          Lac defloratum,

•          Lac leoninum

•          Lac humanum

Video slučajevi su bili korišćeni u svrhu diferencijacije u slučajevima mleka, i njihovo poređenje sa sličnim homeopatskim preparatima.

Primer je:  Poređenje video slučaja Lac felinuma  sa slučajem Sepiae i Carcinosinuma.

Interesantno je da nam je Filip ostavio celokupnu video građu u arhivu Udruženja «Simillimum» kao prateći deo seminara. Neki video prikazi imaju i titlove na srpskom jeiku.

ANDREAS BJORNDAL (NORVEŠKA)

Tri dolaska

29., 30., i 31.5.2015

TEMA: ARHETIPOVI U HOMEOPATIJI – KAKO  POBOLJŠATI  PRESKRIPCIJU I DOĆI DO SIMILIMUMA?

20., 21., i 22.5.2016.

TEMA: SAVREMENI POGLED NA MIJAZME

26., 27., i 28.5.2017.

TEMA: VLADATI HOMEOPATIJOM U SVAKODNEVNOJ PRAKSI

Andreas N. Bjørndal radi kao homeopata već 35 godina, predaje na Norsk Akademi for Naturmedin, NAN (Norveška akademija za prirodnu medicinu) od 1987. godine. Danas je na mestu rukovodioca Akademije. Andreas N. Bjørndal promoviše homeopatiju kroz svoj politički angažman, poboljšanje standarda u edukaciji. Objavljuje članke, učestvuje u debatama na TV-u, radiju i dnevnim novinama. Član je i predsedavajući komisija i strukovnih udruženja pri Norveškoj vladi. Kao predsedavajući norveške homeopatske lige (NHL) započeo je rad na unapređenju edukacije u homeopatiji, što i danas radi u saradnji sa ECCH, ICCH (čiji je takođe jedan od osnivača). Uzeo je udela u formiranju ENHE (The European Network for Homeopathic Educators) – Evropska mreža edukatora u homeopatiji. Koristeći svoju dugogodišnju praksu razvio je: Sistematski model 9 mijazama, Kvalitativnu tematsku tehniku analize, Klasifikaciju pacijenata prema arhetipskoj tipologiji sa podelom lekova, Arhetipsko poglavlje u MIND sekciji repertorijuma, Novi detaljni set kriterijuma za procenu Dynamisa, Unificarani model procene smera izlečenja. I dalje razrađuje razumevanje periodnog sistema, zasnovanog na kvantnim brojevima i arhetipovima. Takođe se bavi proučavanjem biljaka i drugih familija zasnovano na arhetipovima i evolucionim principima. Pored homeopatije bavi se izučavanjem starih kultura i njihovih medicinskih sistema, naročito njihovim sagledavanjem sveta, konceptualizacijom i simbolikom. Posebno interesovanje ima za Tradicionalnu kinesku medicinu, Kabalu i Egiptologiju. Podučavao je u mnogo različitih zemalja i inspirativni je predavač sa sposobnošću da kompleksne teme učini lakim za razumevanje.

DR JONATHAN HARDY (ENGLESKA)

Tri dolaska

10., 11. i 12.6. 2016.

TEMA: CARSTVA INSEKATA I MATRIDONAL REMEDIJE

16., 17. i 18.6.2017

TEMA: HOMEOPATSKA SREDSTVA IZ PORODICE – MEKUŠCI I ZMIJE

 8. i 9.6.2019.

TEMA: PTICE U HOMEOPATIJI

U planu je realizacija dolaska april 2020.

TEMA: ŠKORPION I PAUCI U HOMEOPATIJI

Naš gost je 1978. završio zoologiju pri Oksfordskom univerzitetu, a potom, 1984. godine medicinu na Sauthempton univerzitetu. Radio je kao lekar u Mary’s Hospital, kada je započeo svoje studije  homeopatije. Ima sopstvenu homeopatsku praksu od 1986. godine. Nezavisni je predstavnik praktičara homeopatije u Odboru za homeopatiju. Član je nastavnog tima Fakulteta za homeopatiju i organizuje post-diplomske treninge u Engleskoj i šire.  Pored Velike Britanije, predaje širom sveta: u Slovačkoj, Rusiji, Poljskoj, Rumuniji, Holandiji, Srbiji… Gost je predavač i u poznatoj homeopatskoj školi Miše Norlanda. Autor je mnogih knjiga iz oblasti homeopatije koje predstavljaju svetske reference.  Predavanja su mu metodski i didaktički dobro organizovana tako da transfer znanja je neprocenjiv za sve koji hoće da se ozbiljno bave homeopatijom.