Izveštaj sa letnje škole 2019.

LETNJA ŠKOLA 2018/2019 GODINE (III I V GODINA)

Imamo zadovoljstvo da vas obavestimo da je 29. juna 2019. još jedna generacija homeopata stasala i uspešno odbranila svoje projekte pri Udruženju „Simillimum“ u Beogradu. Članovi – polaznici (studenti) III i V godine su opušteno i pred komisijom branile svoje vredne projekte. Nakon toga, podeljene su diplome „homeopata“ za III godinu te „diplomirani homeopata“ za V godinu

SVIMA ČESTITKE (!)

Želimo im puno lepih uspeha kako u životu tako i u profesionalnom bavljenju homeopatijom.

GLAVNA PORUKA UDRUŽENJA „SIMILLIMUM“: B U D I M O    Z A J E D N O

LETNJA ŠKOLA 2018/2019 GODINE (IV GODINA)

Imamo zadovoljstvo da vas obavestimo da je 14. septembra 2019. održan nastavak Letnje škole «Simillimum».

Veoma su složene procedure provere stečenog znanja.

Još jedna generacija homeopata stasala i uspešno odbranila svoje projekte pri Udruženju „Simillimum“ u Beogradu.

U pitanju su članovi – polaznici (studenti) IV godine koji su prvo polagali ispit a potom opušteno i pred komisijom branile svoje vredne projekte. Nakon toga, podeljeni su sertifikati «homeopata – specijalista»“ za IV godinu.

SVIMA ČESTITKE (!)

Želimo im puno lepih uspeha kako u životu tako i u profesionalnom bavljenju homeopatijom.

GLAVNA PORUKA UDRUŽENJA „SIMILLIMUM“: B U D I M O    Z A J E D N O

LEPA VEST JE DA SVI KOJI SU USPEŠNO POLOŽILI ISPIT I ODBRANILI PROJEKTE, ŽELE DA NASTAVE SPECIJALISTIČKE STUDJE PO PROGRAMU V GODINE. HVALA IM!

U nastasvku pogledajte foto izveđtaj sa atmosfere na ovom lepom i važnom događaju.

U toku ispita .... SVI SU POLOŽILI
U toku ispita …. SVI SU POLOŽILI

Specifičnost nastavnog programa specijalističkih studija pri IV godini su:

1. IZUČAVANJE «Carstvo minerala»

(Uvod u sistematizaciju minerala po Šoltenu; multidimenzionalni pristup vitalnoj sili preko Šoltenove mape; papirni i uživo slučajevi, obrađeni po Šoltenovom sistimu)

2. IZUČAVANJE «Carstvo biljaka»: (Uvod u sistematizaciju biljaka po Šankaranu; mape mijazama; mape biljnih carstava; 7 nivoa vitalne sile; sinergija; centralni poremećaj; papirni i uživo slučajevi obrađeni po Šankaranovom sistimu.

3. Studiranje rubrika uma: Uvod u sistem rada po Segalu i Vidžajakaru; papirni i uživo slučajevi, obrađeni po sistemu  Segala i Vidžajakara.

4. Dokazivanje homeopatskih remedija: Upoznavanje sa principima dokazivanja: meditativno dokazivanje i dokazivanje po Hanemanu (teoretski prikaz) i C4 protokol (praktičan rad sa članovima – studentima)

5. AIDS i kancer tretmani – Uvod u sistem rada po Stoliku, Ramakrišnanu i Banerdžiju

  Publika koja prati prezentacije projekata (po Šoltenu i Šankaranu)
Publika koja prati prezentacije projekata (po Šoltenu i Šankaranu)
 Prezentacija projekta koleginice Ivane Đeković
Prezentacija projekta koleginice Ivane Đeković
Jedan od zajedničkih fotogrfija posle svega :-) OPUŠTENO I ZADOVOLJNO
Jedan od zajedničkih fotogrfija posle svega 🙂 OPUŠTENO I ZADOVOLJNO