ENCIKLOPEDIJA O LIČNOM RAZVOJU HOMEOPATE

OBJAVLJUJEMO DA MOŽETE OBAVITI NARUDŽBINU DIGITALNE ENCIKLOPEDIJE PO POVLAŠĆENOJ CENI OD 2.000 DINARA – UPLATOM NA RAČUN UDRUŽENJA: 250-1360000295060-35 (SVRHA UPLATE: ČLANARINA).

NAKON UPLATE POSLATI PORUKU NA MEJL PARENTS021@GMAIL.COM I NAKON TOGA DOBIJA SE ELEKTRONSKIM PUTEM NALOG ZA PRISTUP.

LICNI-RAZVOJ-HOMEOPATE-SEPARAT