Prijava korisnika

Arhiva

15. 03. 2017.

O-HOMEOPATIJI


DA SE PODSETIMO O MESTU I ULOZI HOMEOPATIJE U SRBIJI. Pogledajmo ..

Homeopatija je decembra 2005. uvedena u primenu u okviru integrisane zdravstvene zaštite Srbije.

U Srbiji, homeopatija, je priznata u okviru tradicionalne, komplementarne, odnosno alternativne medicine. Zdravstveni radnici  mogu, u okviru svojih kompetencija, da primenjuju znanje u ovoj oblasti za dijagnozu i lečenje. Licenca se dobija od strane Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije.

Znanje i veštine, stečeni tokom edukacije u oblasti homeopatije, mogu se upotrebiti u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta života.

Polaznici koji su stekli sertifikate iz ovih oblasti, a nisu zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine mogu da koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u pratnji lekara. Za njihov rad nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

ETO ....