Prijava korisnika

VEŽBANKA IZ HOMEOPATSKE UMETNOSTI ISCELJENJA

VEŽBANKA IZ HOMEOPATSKE UMETNOSTI ISCELJENJA

VEŽBANKA IZ HOMEOPATSKE UMETNOSTI ISCELJENJA

Autor: Grupa autora (”Simillimum”)

Godina izdanja: 2013.

Obim: 300 strana, A4 format

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

Ova vežbanka je nastala kao plod dugogodišnjeg iskustva grupe predavača u radu sa studentima homeopatije. Ona treba da bude pored prvog Repertorijuma, Materija Medike i Organona, još jedna neophodna knjiga za svakog studenta. Zašto? Da bi studenti mogli da primene teorijsko znanje prvo na papiru, a tek onda na pacijentima. Homeopatska umetnost isceljenja podrazumeva godine ozbiljnog studiranja.

Rešenja u ovoj vežbanci su urađenja po repertorijumu Synthesis 8 (dr Frederik Schroyens), iz prostog razloga jer smo morali da se opredelimo za jedan repertorijum od mnogih koji postoje na svetskom tržištu. Studetni homeopatije mogu koristiti bilo koji repertorijum u reševanju ove vežbanke i možda neće naći svaku rubriku, ali to će im samo pružiti mogućnost da još bolje prouče i upoznaju repertorijum koji drže u rukama. Cilj će biti svakako postignut, a to je samostalan rad i praktična primena stečenih znanja i veština.

Vežbanka koja se nalazi ispred vas je zaista fantastičan način da naučite neke nove stvari i da potvrdite ono što ste već odlično savaladali.

Zahvaljujem se svim svojim studentima na svemu što su me naučili,

Tijana Ružić
avgust 2013.

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.