Prijava korisnika

Uticaj stanja uma majke na fetus

Uticaj stanja uma majke na fetus

Uticaj stanja uma majke na fetus

Autor: Vladimir Holodkov

Meki povez

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

Autor je na osnovu svojih iskustava sačinio kompilaciju materijala za predavanje na II godini sa navođenjem nekih svojih slučajeva – iskustava.

Ovaj dokument je namenjen isključivo studentima II godine.

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.