Prijava korisnika

Studiranje rubrike uma

Studiranje rubrike uma

Studiranje rubrike uma

Autor: Mr Irena Stojković

Godina izdanja: 2011-2012.

Meki povez

Obim: 97 strana, format A4

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

IZ PREDGOVORA

Zašto je homeopatija – umetnost isceljenja? Jedan od mogućih odgovora jeste da naši pacijenti budu srećni, da mogu da rade. Pronađite vi vašu definiciju, stigli ste kao studenti V godine do takvih visina. Tokom razvoja udruženja "Simillimuma" od 2003. godine pa naovamo, imali smo potpuno jasnu koncepciju šta želimo u kurikulumu druge godine naprednih studija (peta godina studija). Želeli smo da posle uvoda u sisteme Šankarana i Šoltena, pripremimo studente za samostalan, intenzivan i profesionalan rad kao homeopate. Uveli smo obavezne projekte grupnog karaktera da zajedno sinergetski kroz rad u timu otkriju filozofiju homeopatije, Materia medicu, slučajeve, mitologiju, botaniku i/ili zoologiju, sa malo hemije da u njima prepoznaju pripadnike homeopatskih supstanci u raznim familijama. Neke familije smo obradili kao što su familije zmija, familije Lacs, a sada ove 2011. imamo priliku da uskoro objavimo monografiju prve generacije studenata pete godie pri "Simillimumu" na temu "Antagonizmi u homeopatskim remedijama na primeru familije insekata". Na redu su familija «ptice» i «morske životinje». Pored zajedničkog projekta, želimo studente da uvedemo u specifičnosti supervizije homeopata.

Danas ne možemo raditi profesionalno ako se ne izložimo superviziji kao treća noga obrazovanja (podučavanje-coaching i mentorstvo-mentoring su prve dve). Želimo da vam ponudimo i transfer iskustava – kako postati terapeut. Želimo da nam Irena prenese bogato iskustvo koje ima baveći se dugi niz godinama – umetnošću isceljivanja. Rezultat već sada imamo u ovoj formi – jedne mini knjižice kako studirate rubrike repertorijuma da bi došli do similimuma. I ovo je, pre svega, autorsko delo sa posebnim naglaskom kako razumeti veze u rubrikama za jedan similimum.

Ne zaboravimo da je jedan od ključnih principa nauke homeopatije – iskustvo. Nema nas puno na području Srbije koji su spremni da iznesu iskustveno znanje. Uživajmo u putovanju kroz neke homeopatske remedije. Svaka homeopatska remedija opisana u našim Materia medicama predstavljaju jedan obrazac vitalne sile osobe sa tegobama. Dinamis je taj koji treba otkriti u Materia medici jer Pulsatilla ima svoju dinamiku i nećemo nikada kod jedne osobe imati sve ono što je opisano. Pulsatilla stanje ima svoj početak, svoju sredinu i svoju završnicu. Čak i pozitivna strana ličnosti treba da bude uključena u preskripciju. Hvala Ireni što nam je omogućila na konkretnim primerima da putujemo i hvala joj što smo se razumeli i što smo realizovali ovu publikaciju. Iz konteksta je vidljivo da je ovaj materijal namenjen pre svega studentima V godine pri «Simillimumu» te predstavlja značajan dokument za razumevanje specijalizacije.

Oni koji nemaju dovoljnu kliničku praksu imaju šansu da kroz proučavanje i razumevanje ponuđenog štiva brže napreduju u profesiji homeopatske terapije a to nam je i bio cilj. Nadam se da ćete uživati u ovom putovanju, u lovu kao što sam i ja (dr Vladimir Holodkov).

Ovaj dokument je namenjen isključivo studentima V godine.

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.