Prijava korisnika

Slobodne asocijacije

Slobodne asocijacije

Slobodne asocijacije

Autor: Transkript predavanja u "Simillimumu": DIVYA CHHABRA

Godina izdanja: 2009.

Meki povez

Obim: 79 strana, format A4

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

Njeno predavanje je fascinantno. Tu možete naći najbolji primer deluzije: "... Čovek je sa svojom porodicom otišao kod psihijatra. Tamo ga je odvela njegova porodica jer je godinama patio od deluzije. Mislio je da je mrtav. Njegova porodica je pokušavala na mnogo načina da ga uveri da je živ, ali to nije funkcionisalo, tako da su ga odveli kod psihijatra. Psihijatar je pokušao sve moguće vrste terapija i bio je na ivici toga da digne ruke od svega. Onda je rekao da će probati još jednu poslednju stvar. Odveo ga je u biblioteku i dao mu sve medicinske knjige, anatomija, biohemija... I iz toga mu je pokazao da osoba koja je živa krvari. Mrtvi ljudi ne krvare. Posle mesec dana pitao je pacijenta, da li se slaže sa njim da mrtvi ljudi ne krvare. I pacijent je rekao „Da, da, sa sigurnošću znam da mrtvi ljudi ne krvare." Doktor je izvadio iglu i ubo pacijenta i jedna kap jake crvene krvi se pojavila, zatim je pogledao pacijenta i pitao: „Šta sad kažes?". A pacijent je užasnuto pogledao svoj prst i rekao „Bože, pa i mrtvi ljudi takođe krvare!". To je deluzija. To je ono što u homeopatiji nazivamo stanjem pacijenta. Neracionalna, nelogična priča. Koju pacijent zadržava u sebi. To je ono bolesno stanje koje on izražava kroz simptome uma i tela. Tako on proživljava svaku situaciju iz svog života, ne zasnovano na onome što se zaista dešava, već na osnovu onoga sta on misli da se njemu dešava. To je stanje deluzije....."

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.