Prijava korisnika

Revolutivna homeopatija - deo prvi

Revolutivna homeopatija - deo prvi

Revolutivna homeopatija - deo prvi

Autor: Transkript predavanja u "Simillimumu": SANJAY I YOGESH SEHGAL

Godina izdanja: 2007.

Meki povez

Obim: 57 strana, format A4

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

Dr M. L. Sehgal i njegov autentični sistem poznat kao "Segalov metod" ne treba predstavljati u današnjem homeopatskom svetu. Dr Sehgal se uvek trudio da stvari dovede do perfekcije. U početku homeopatija ga je privukla dobrim rezultatima u nekim teškim slučajevima. Radoznalost mu je pobudila uspešnost malih pilula. Počeo je da studira homeopatiju kao hobi što je polako prerastalo u strast. Krenuo je sa članovima porodice i prijateljima da bi uvećao praktično iskustvo. Takodje je raspravljao o svojim slučajevima sa doktorima koji su već imali dobru reputaciju. Iako je imao zadivljujuće rezultate ponekad, imao je i dosta neuspeha. To mu je davalo osećaj da nešto nedostaje. Pitao se zbog čega je u nekim slučajevima imao zadivljujuće rezultate a u nekim nikakve. Zašto Heringov zakon nije bio vidljiv i primenljiv u svakom slučaju, npr. kao zakon gravitacije. Zašto pacijenti koriste homeopatiju kao poslednju opciju? Zašto je alopatija uvek prvi izbor? Zatim traže rešenja u žurnalima, enciklopedijama ili drugoj primenjivoj literaturi? Sasvim slučajno u slučaju dečaka starog deset godina sa povratnim temperaturama primetio je da se dečak ne buni da ostane u krevetu, ne žali se ni na šta i kada ga upita kako je on obično odgovara da je dobro. Dr Sehgal je čitao rubrike Uma (MIND) iz Kentovog repertorijuma, ali nije mogao da poveže kako da koristi ove uobičajene simptome, kao što su: želi da ostane u krevetu, ne žali se, kaže da je dobro uprkos bolesti. Prepisao mu je Hell, Op, Stram, lekove za neosetljivost na bol, ali oni nisu radili. Onda je ponovo pregledao slučaj i uzeo sledeće rubrike:

  • INDIFERENTAN, ne žali se
  • DOBRO JE, kaže, iako je veoma bolestan
  • KREVET, želi da ostane u

Hyos. je bio indikovan lek koji je prepisao u potenciji 30C. Lek je dao fantastične rezultate. Dečak se oporavio za nedelju dana posle čega je imao 2-3 blaža napada. Imao je redju staolicu na kraju zadnjeg napada. Pojavljivanje temperature je prestalo posle toga. To je bio zaokret u Segalovoj praksi. Ohrabren dobijenim rezultatom počeo je da opaža simptome koji samo izgledaju obično, a u stvari predstavljaju mentalno stanje pacijenta za vreme bolesti. Počeo je da razume, interpretira i primenjuje rubrike poglavlja repertorijuma "Um".

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.