Prijava korisnika

PTICE I MORSKE ŽIVOTINJE U HOMEOPATIJI

PTICE I MORSKE ŽIVOTINJE U HOMEOPATIJI

PTICE I MORSKE ŽIVOTINJE U HOMEOPATIJI

Autor: Grupa studenata V godine školske 2011-2012.

Godina izdanja: 2013.

Obim: 341 strana, A4 format

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

PREDGOVOR

I ovog puta studenti naprednih studija pri "Simillimumu" završavaju svoje učenje sa jednom publikacijom u formi monografije. Dobili smo zbirku homeopatskih sredstava sa pripadajućom opisima iz Materia medike, slučajevima, dokazivanjima. Radi podsećanja, prethodne generacije su se bavile homeopatskim sredstvima napravljenim od mleka iz raznih izvora, zmija, insekata a sada imamo ptice  ("ono što leti") i morske životinje ("ono što je u vodi"). Dakle, radi se o živoj vrsti koja ambijentalno ne pripada čoveku u svakodnevici. Možda je ovaj kontrast i bio razlog da se pristupi projektima studenata iz ovih carstava.

Zahvaljujemo se studentima V godine generacije 2011/2012 sa nadom da su uspeli da prepoznaju vrednost istraživanja u formiranju karijere homeopate. Pored individualnih vrednosti, dobili smo i jedno vredno štivo koje ima korisnku profesionalnu vrednost i za druge koji se bave ili će se baviti homeopatijom.

Novitet u ovoj monografiji jeste da sam prepustio tehničku obradu Maji Letić, takođe jedna od studenata homeopatije pri "Simillimumu" koja je umela istančano i nežno da poveže priču studentskih projekata sa adekvatnim rasporedom tekstova, davanjem taksonomije izvora homeopatskih sredstava i prigodnim fotografijama. I njoj pripada deo zasluge što je ova monografija izašla možda i pre roka.

Šta će biti sledeće? Sada možemo da najavimo da očekujemo monografiju o homeopatskim sredstvima iz porodice minerala a to su kiseline generacije V godoine 2012/2013. Radujemo se unapred uspešnom okončanju i ovog projekta.

Upravljanje znanjem je danas jedna od paradigmi prikupljanja, obrade, deljenja i distribucije znanja a to je veoma važno za male zajednice, a pogotovo homeopata kao što je ova u Srbiji.

Svaki put ističemo da kroz ove projekte, alumni studenti "Simillimuma" ugrađuju svoj rad u očuvanje temelja ove institucije i uvek ćemo rado podeliti ta iskustva sa drugima u prostoru regiona koji razume naš jezik.

Maja Letić: Zahvaljujem se, pre svega, na poverenju koje mi je dato za ovaj projekat. To je istovremeno i odgovornost. Takođe sam dobila priliku da radim i učim, a posebno se zahvaljujem na tome što sam se zainteresovala za nova područja homeopatije o kojima nisam ništa znala do sada.

Beograd, mart 2013.
D. Sc. Vladimir Holodkov

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.