Prijava korisnika

Psiha i supstanca

Psiha i supstanca

Psiha i supstanca

Autor: Edvard Vitmont

Godina izdanja: 2010.

Meki povez

Obim: 160 strana, format A4

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

IZ PREDGOVORA

Samuel Haneman (1755 – 1843), veliki majstor i otac homeopatije je osvetlio prostor novog pristupa nauci zdravlja i lečenja daleko ispred savremenog doba. Na primer, umro je 13 godina pre rođenja Sigmunda Frojda, oca psihologije individualnog nesvesnog. U svom delu «Organon – der Heilkunst», Haneman na mnogim mestima navodi da su jedan od uzroka zdravstvenim tegobama i poremećaji raspoloženja. Ti poremećaji dovode do turbulencije vitalne, životne, sile – nastaje poremećaj zdravlja koje karakterišemo kao bolest. Edvard Vitmont je sa svoje dve publikacije, ovom i «Alhemija i zdravlje» (koja će uskoro biti štampana u izdanju «Simillimuma») na veoma upečatljiv nači povezao oblast čovekove psihe i slike homeopatskih supstanci. Ne samo to, Vitmont postavlja korelaciju između makro i mikro komponenti prostora sveukupnosti postojanja navodeći radove velikana kvantne fizike kao što su Dejvid Bom i Ervin Šredinger pa nas postepeno uvodi u morfogenetsko shvatanje psihe i delovanje homeopatskih supstanci na vitalnu silu. Dotiče se i mitologije, magije, religije i svih ambijentalnih situacija življenja jednog čoveka. Danas imamo plejadu homeopata koji su svoj rad i istraživanje usmerili prema vezi homeopatije i psihologije kao što su Filip Bejli sa psihološkim profilima, Džejn Čiketi sa snovima i simbolima, Andreas Bjorndal sa arhetipovima, Barbara Levin Krup, Ketrin Kulter, Marso Nikolas usmeren prema psihijatriji, Kornelia Ričardson Bodler i mnogi rugi. Smatram da ovome treba dodati i čuvenu Mappu Mundi u homeopatiji koju je osvestio Miša Norland. Naravno, to nije novo jer u svim repertorijumima nalazimo veliko poglavlje «UM» sa emocijama kao što su strah, bes, bolesti od iščekivanja, tuga, iritabilnost, anksioznost, itd. Na naslovnoj strani nalazi se reprodukcija slike Pabla Amaringa, peruanskog slikara, koji je opisivao efekte specifičnih južnoameričkih droga. Navedena slika prikazuje efekte Ayahuasce, stare šamanske biljke Anda, dobro poznate homeopatske remedije. Živimo u vremenu mnogih zavisnosti ne samo od teških i lakih droga, nego i od alkohola, duvana, klađenja i kompjuterskih igrica. Kako je svojevremeno rekao Piter Frejzer, počelo je doba AIDS mijazma, doba života gde se ukidaju sve granice zbog globalizacije, realizacija «Gutenbergove galaksije» Mekluana pa i ukidanje granica u svim sferama interpersonalne komunikacije do, ponekada nam se čini, i apsurda. Zato nam je dobro došla ova knjiga te se zahvaljujem Snežani Laković, trenutno studentu III godine klasične homeopatije pri «Simillimumu» što je uložila ogroman trud i volju, što je uložila kreativan napor da se ovo delo solidno prevede zbog specifičnosti Vitmontovog stila pisanja. Želimo da otvorimo novo poglavlje u homeopatskom prostoru Srbije ne samo u izdavačkoj delatnosti «Simillimuma» nego da osvestimo prostor veze uma i homeopatskih remedija na moderan način da bi bili uspešniji i prepoznatljivi u prostoru psihologije i psihijatrije.

 

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.