Prijava korisnika

Ovisnosti

Ovisnosti

Ovisnosti

Autor: Vladimir Holodkov

Godina izdanja: 2009.

CD izdanje

Obim: 186 strana

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

Autor ima višegodišnje iskustvo u lečenju ovisnika širokog spektra (lake i teške droge, kockanje, Internet zavisnosti, pušenje, i dr.). Ovo je dobra osnova za izučavanje lečenja teških psihijatrijskih bolesti ali se savetuje da to rade samo iskusne homeopate.

Ovaj dokument je namenjen isključivo studentima III godine.

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.