Prijava korisnika

Ophidia u homeopatiji (Zmije kao homeopatske remedije)

Ophidia u homeopatiji (Zmije kao homeopatske remedije)

Ophidia u homeopatiji (Zmije kao homeopatske remedije)

Autor: Suzana Hafner

Godina izdanja: 2009.

ISBN: 978-86-87117-03-7

Polutvrdi povez

Obim: 141 strana, u boji, B5 format, 24 cm

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

IZ PREDGOVORA IZDAVAČA
S radošću i ponosom predstavljamo delo Suzane Hafner "OPHIDIA U HOMEOPATIJI". Od 2005, kada je homeopatija uvedena u legalnu terapijsku praksu u Srbiji, tekstovi na srpskom jeziku iz ove oblasti predstavljaju pravu dragocenost. Tako u periodu 1999. do 2002. godine, kao tek diplomirani profesor germanistike, Suzana Hafner je u saradnji sa i uz pomoć dr Aleksandra Popovića prevela delo tvorca homeopatije dr Samuela Hanemana "Organon - umetnost lečenja, umetnost zdravlja". Nadamo se da će ovo kapitalno delo osnivača homeopatije naći put do svih zainteresovanih čitalaca na srpskom govornom područja. Suzana Hafner, sada svršeni student specijalističkih studija homeopatije pri "Simillimumu" u Beogradu, kao autorka, sistematizuje "Zmije u homeopatiji" i daje analitički pregled zmija u biologiji, a zatim i prikaze ključnih slika glavnih homeopatskih remedija iz roda zmija, korišćenjem opisa odabranih Materia Medica a uporedo sa tim i opise rubrika koje su nastale kao deo primene C4 protokola. C4 protokol je specifičan oblik dokazivanja homeopatskih remedija, koji promoviše poznata Alisa Timerman, kao odgovor na kritike da homeopatska remedija ne sadrži molekule supstance u smislu Avogadrovog broja. O ovom protokolu se malo zna u homeopatskoj javnosti, jer ne predstavlja deo standardne edukacije homeopata. Fokusiranjem na slike homeopatskih zmija dobijene ovom vrstom dokazivanja, Suzana Hafner obezbeđuje poseban značaj svom delu. Grana biologije koja se bavi proučavanjem zmija kao gmizavaca zove se herpetologija. U homeopatiji imamo posebnu familiju remedija - remedije napravljene od zmija i zmijskih otrova. Autorka je odabrala one remedije od zmija za koje ima dokumentovane kliničke slučajeve, većinom iz svoje riznice a veoma retko iz literature navedene u bogatoj bibliografiji o ovoj temi. Značajno je i to što autorka dosledno poštuje strukturu kvalitetne homeopatske literature, tako da za svaku od odabranih zmija daje i rubrike. U prilogu knjige daje deo repertorijuma o zmijskim remedijama sa KAO DA rubrikama (AS IF simptomi). Ovaj deo teksta je ostao na engleskom po zahtevu struke. To se odnosi i na izdvojene rubrike Bohtrops lanceolatusa, retko obrađene zmije u homeopatskoj literaturi. Takođe, ispoštovala je etički kod kodeks homeopata uz dužno poštovanje privatnosti podataka kada navodi slučajeve iz svoje homeopatske prakse za sve detaljno opisane zmije. U ovom delu je na lucidan način data i mitološka pozadina nekih ključnih zmija, kao što su npr. kobre, koje mogu dati usmerenje prema arhetipovima. Udruženje za unapređenje i širenje klasične homeopatije "Simillimum" u Beogradu ovim delom Suzane Hafner potvrđuje svoju delatnost i odagnava strahove i predrasude, jer prema Frojdu "Strah je roditelj okrutnosti".

Novi Sad-Beograd, januar 2009 -- dr Vladimir Holodkov, homeopata

 

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.