Prijava korisnika

Ljubomora i prevara

Ljubomora i prevara

Ljubomora i prevara

Autor: Transkript predavanja u "Simillimumu": ROBERTO PETRUCCI

Godina izdanja: 2011.

Meki povez

Obim: 52 strane, format A4

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

KRATKA BIOGRAFIJA PREDAVAČA

Dr med. Roberto Petruči MD - Direktor CENTRA ZA HOMEOPATIJU- MILANO

Rođen je 7.7.1961 u Milanu, Italija

Doktorat iz medicine i hirurgije na Univerzitetu u Milanu

Diploma na "Kliničkom treningu centra za klasičnu homeopatiju"  u Hechtel (Belgium) pod vođstvom Alfons Geukensa.

Predavač homeopatije u nekoliko škola u Italiji i šire (Belgiji, Češkoj, Dubajiu, Nemačkoj, Indiji, Japanu, Latviji, Meksiku, Rumuniji, Srbiji, Sloveniji, Švedskoj, Švajcarskoj).

Direktor studija pri CENTRU ZA HOMEOPATIJU  u Milanu I CENTRU ZA HOMEOPATIJU  u Kataniji.

Autor pedijatrijskog repertorijuma «Koncept dece»

Autor je knjige "Deca: Homeopatska Materia Medica sa repertorijumom simptoma»  (Materia Medica sadrži 543 lijeka sa 2840 simptoma grupisanih po temama i konceptima) objavljena na italijanskom, engleskom i nemačkom (uskoro i na japanskom, španskom, portugalskom, francuskom  i ruskom).

Predavač  Materia Medica za specijalizirani kurs homeopatske medicine održan  na Universittetu L'Aquila (2004 – 2005).

Od  2000 do 2005 direktor predavačkog odeljenja, trening škole, italijanske Federacije Homeopatskih Doktora (FIAMO)

Registrovan u FIAMO i SIMO registru kvalifikovanih homeopatskih predavača.

Ovo je bio drugi dolazak ovog predavača u «Simillimum».

 

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.