Prijava korisnika

LJUBAV I MRŽNJA (Seminar, 18. i 19.5.2013, Beograd, ”Simillimum”)

LJUBAV I MRŽNJA (Seminar, 18. i 19.5.2013, Beograd, ”Simillimum”)

LJUBAV I MRŽNJA (Seminar, 18. i 19.5.2013, Beograd, ”Simillimum”)

Autor: Roberto Petrucci

Godina izdanja: 2013.

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

Ovo je transkript trećeg boravka Roberta Petručija u Beogradu. Ovog puta su prikazani mnogi video slučajevi koji dokumnetuju ideju vodilju ovog seminara koji su održani u mnogim zemljama Evrope i Amerike. Roberto je obećao da će ovaj seminar biti pretočen u jednu njegovu novu knjigu i da je "Simillimum" jedini koji je uspeo da ovaj seminar od 5 dana svede na dva dana. Hvala mu!

".... Ovaj seminar je o ljubavi i mržnji. Ideja je da se pokažu neki video slučajevi, gde su ljubav ili mržnja veoma bitni za tog pacijenta, ali pre nego što krenemo sa video slučajevima, želeo bih da malo popričamo o mom načinu rada i da vam iznesem ono što je za mene veoma bitno u slučaju. Pre svega želim da vam kažem da ne postoji samo jedan način prepisivanja (homeopatskog) leka, jer metod na osnovu kojeg ćemo prepisati lek, zavisi od toga šta nam pacijent govori. Ponekad dobijete puno informacija od pacijenta, a drugom prilikom nemate dobrih informacija. Ponekad prepisujete na osnovu jednog simptoma, ali ono što je bitno jeste da imate hijerarhiju u slučaju, jer nemaju svi simptomi isti značaj....".

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.