Prijava korisnika

LACS porodica u homeopatiji

LACS porodica u homeopatiji

LACS porodica u homeopatiji

Autor: Grupa autora

Godina izdanja: januar 2009 – mart 2010.

Meki povez

Obim: 247 strana, format A4

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

Iz predgovora

Ova monografija sastoji se od dva dela. Predstavlja još jednu preko potrebnu knjigu za naše govorno područje kao doprinos razumevanju homeopatskih remedija iz neobične porodice: LACS (mleko). Prvi deo monografije, obuhvata prevedene članke iz časopisa „Homoepathic Links" na temu grupe homeopatskih remedija LACS (mleko). Ovaj prevod je urađen kao studentski projekat te ovaj prevod isključivo služi u edukativne svrhe u oblasti homeopatije i nema nikakav komercijalni efekat. Prevod su uradile Keti Alavanja i Ana Halupa, studenti homeopatije pri «Simillimumu» uz pomoć dr Vladimira Holodkova, koji je pored korektura i lektorisanja, uradio i tehničku pripremu. Drugi deo sastoji se od prikaza homeopatskih uspešnih slučajeva gde su upotrebljene remedije bile iz grupe Lacsa i dokazivanja nekih od ovih neobičnih remedija. Neke prevode iz stranih izvora uradio je dr Vladimir Holodkov a svoj doprinos sa slučajevima iz svoje prakse dala je i Suzana Hafner, homeopatkinja. Suzana je uradila i prevode jednog dokazivanja: Lac humanuma iz uga C4 potencija. Nesebičnu pomoć u obradi i pripremi pri prevodu je dala i Jelena Stijak, homeopatkinja. Istorijski, ako pogledamo Materia Medicu, videćemo da Lac vaccinum i Lac caninum su prva mleka koja su homeopatski dokazivana iz velike grupe mleka. Grupa Lacs je prilično velika i dajemo spisak mogućih remedija da podstaknemo čitaoce na traganje za neobuhvaćenim remedijama pa da u nekom budućem ponovljenom izdanju proširimo lepezu ovih divnih i važnih remedija. Spisak je pozamašan ali dokumenata koji su validni za homeopatsko razmatranje je malo. Za pronalaženje mogućeg spiska korišćeni su repertorijum Synthesis 9.1, te softverski ekspertni sistemi Mac.Repertory 7 i Radar 10.5, potom spiskovi ponuda homeopatskh farmacija kao Remedia iz Austrije i „Heliosa" iz Velike Britanije te Jeremy Sherova baza podataka dokazivanja.

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.