Prijava korisnika

Komplementarna medicina budućnosti - zbirka homeopatskih slučajeva

Komplementarna medicina budućnosti - zbirka homeopatskih slučajeva

Komplementarna medicina budućnosti - zbirka homeopatskih slučajeva

Autor: Ševko Bajić

Godina izdanja: 2011.

ISBN: 978-86-87117-07-5

Polutvrdi povez

Obim: 153 strane, 21 cm

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

Predgovor autora

Siguran sam da ste i vi kao student homeopatije, među prvim pitanjima vaših prijatelja imali ono dobro poznato pitanje:" A kome je to homeopatija pomogla"! Možda ste do tada već bili pročitali neke od homeopatskih knjiga i uvidjeli kako su konkretni slučajevi u kojima je navedeno koji su lijekovi korišteni i sa kakvim efektom, zapravo vrlo rijetki ili su napisani takvim rječnikom kao da ste upravo došli na kliniku i ljekar vam nekim čudnim jezikom saopštava o čemu se radi. Niste se baš uvijek mogli sjetiti nekog slučaja o kojem ste čuli na predavanju ... Zbirka homeopatskih slučajeva koja je pred vama može imati dvostruku korist. Prva je u tome što ćete sada na jednom mjestu imati preko 70 slučajeva izliječenih različitim homeopatskim preparatima. Za mene kao studenta, druga korist je daleko bitnija. Svi oni lijekovi o kojima slušamo kao studenti prve godine odjednom postaju „ŽIVI" kada vidimo kako ti lijekovi djeluju u konkretnom slučaju. Sva ona zamorna predavanja tokom kojih slušamo opise različitih lijekova odjednom postaju dragocjena, jer sada možemo vidjeti kako neki lijek o kojem čitamo mijenja život oboljele osobe. Upravo u tome sam nalazio veliku inspiraciju tokom višemjesečnog traganja za dobrim i lijepim slučajevima i iskreno se nadam da će i vaš homeopatski život biti obogaćem pravim, istinskim pričama o lijekovima iz konkretnih slučajeva. Slučajevi koji su prevedeni ovdje su pronađeni ili na nekom web sajtu ili u nekom od homeopatskih žurnala. Nisam želio da navedem adrese na kojima su pronađeni slučajevi. Neka to bude izazov i za vas da se i sami upustite u traganje za blagom koje samo čeka da ga i vi otkrijete. Treba reći da je internet nepresušno vrelo informacija koje bi trebalo iskoristiti za nadogradnju znanja pa čak i kao pomoć pri odabiru pravog lijeka za pacijenta. Sve o čemu razmišljamo neko je već probao, doživio, koristio. „Sve je energija", rekao je jedan od naših gostujućih majstora homeopatije. Čini me sretnim da energiju svih ovih prikupljenih slučajeva predajem u vaše ruke. Ako ona doprinese vašoj evoluciji onda sam sretan i kao čovjek i kao student homeopatije.

Sarajevo, juni 2010 godine – Ševko Bajić

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.