Prijava korisnika

KISELINE U HOMEOPATIJI

KISELINE U HOMEOPATIJI

KISELINE U HOMEOPATIJI

Autor: Grupa studenata, školska 2012-2013.

Godina izdanja: 2013.

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

Poznato je da studenti V godine rade grupni projekat. Ovog puta fokus istraživanja po traženoj metodologiji je bila porodica homeopatskih lekova iz familije kiselina. Svaki student je obradio bar dve kiseline.

Obrađene su neorganske kiseline: Bor-ac, Mur-ac, Sul-ac, Chr-ac, Nit-ac, Fl-ac, Ph-ac i Sulo-ac.

Obrađene su organske kiseline: Ac-ac, Carb-ac, Gal-ac, Oxal-ac, Benz-ac, Cian-ac, Lact-ac, Sal-ac, But-ac, Form-ac, Mal-ac, Tan-ac i Tart-ac.

Studenti su sami dizajnirali sadržaj i izgled ove publikacije.
HVALA IM!

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.