Prijava korisnika

Izdanja u pripremi

Izdanja u pripremi

Meki povez

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.