Prijava korisnika

HOMEOPATSKI PRIRUČNIK ZA VETERINARE

HOMEOPATSKI PRIRUČNIK ZA VETERINARE

HOMEOPATSKI PRIRUČNIK ZA VETERINARE

Autor: Sečedi Ferenc

Godina izdanja: 2013.

Obim: 166 strana, A4 format

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

PREDGOVOR

Klasična homeopatija je stigla u Srbiju krajem 90-tih godina prošlog veka. U širenju homeopatske svesti i znanja, značajnu ulogu igraju i dan danas, homeopatske škole „Hahnemann" iz Novog Sada i „Simillimum" iz Beograda. Oni školuju homeopate, koji danas uspešno rade. Mnogi od njih, učestvuju i u edukaciji novih i novih generacija studenata homeopatije.

Veterinarska homeopatija dosad nije bila prisutna u Srbiji. U jesen 2012. godine u Udruženju za širenje i unapređenje klasične homeopatije "Simillimum" u Beogradu, pokrenuta je škola veterinarske homeopatije, u vidu Veterinarskog modula. Cilj Veterinarskog modula je da polaznik savlada teoriju i praksu homeopastskog lečenja životinja i da može isto da unapredi.

Teorijski deo nastave sagledava mogućnosti homeopatije u veterinarstvu, kao i principe lečenja životinja raznih vrsta pojedinačno i u zapatu.

U praktičnom delu prikazujemo kompletan proces lečenja životinja od momenta dolaska na pregled, preko kliničkog ispitivanja i homeoptskog uzimanja slučja do propisivanja leka i praćenja toka ozdravljenja.

Ovu knjigu sam napisao povodom ove edukacije, kao vodič. Knjiga je pisana u formi priručnika. To znači, da može dobro da se primeni i u svakodnevnoj praksi veterinara homeopate.

Knjiga ima dva dela. Opšti deo sagledava bitne stvari, od homeopatskog pregleda životinje, preko određivanja leka, do komunikacije veterinara - homeopate sa užom i širom okolinom. Specijalni deo ove knjige, obrađuje najčešće korišćene homeopatske lekove po bolestima organa i organskih sistema.

Iskreno se nadam, da će ovaj priručnik doprineti da njezin korisnik doživi onu čar, lepotu i zadovoljstvo, koji može da pruža viđenje jedne izlečene životinje.

U Bečeju, 2. april 2013.
Doktor veterinarske medicine Sečedi Ferenc
Specijalista za veterinarsku homeopatiju

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.