Prijava korisnika

Homeopatija - nežna medicina

Homeopatija - nežna medicina

Homeopatija - nežna medicina

Autor: Vladimir Holodkov

Godina izdanja: 2011.

ISBN: 978-86-7138-175-8

Polutvrdi povez

Obim: 228 strana, 21 cm

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

IZ RECENZIJE

Homeopatija je kompletan medicinski sistem, koji je razvijen u Nemačkoj u XIX veku. Njen osnivač je Nemac Hahneman Samuel Christian Friedrich (10.4.1755 - 2.7.1843), lekar, hemičar, poliglota i filozof prirode i njenih zakona. On primenjuje princip da se „slično sličnim leči", uvodi minimalne doze lečenja, daje bolesniku pojedinačne doze, priprema homeopatske lekove razblažujući ih u vodenom i alkoholnom rastvoru do nivoa da se u njemu ne nalazi ni jedna molekula iste, pritom između svakog sledećeg razblaženja udara o podlogu da aktivira molekule vode da one upadnu u rezonacu (potenciranje). Ovako dobijeni lekovi isceljuju, podstiću odbrambene sposobnosti organizma, nemaju štetne sporedne efekte. Pri određivanju pravog homeopatskog leka uvodi da se računa o posebnosti svakog bolesnika i njegovog nasleđa, genetskog koda i svih osobina (zdravih i bolesnih) lečene osobe (holistički pristup). U toku od od 220 godina homeopatski lekovi ne gube svoju efikasnost. Na osnovu Hanemanovog kapitalnog dela „ORGANON - UMETNOSTI LEČENJA", koju je u toku svog života Haneman šest puta dopunjavao i usavršavao, plejada njegovih naslednika počev od Kenta i Heringa pa do nekih naših savremenika, Šankarana (uvodi sistemski pristup i biljno carstvo), Šoltena (uvodi familije lekova i mineralno carstvo) i Vijayakara (prediktivna homeopatija - klasična homeopatija objašnjena dostignućima savremene nauke), nastavljaju i uvode novine u savremenu homeopatiju. Autor u ovoj knjizi uspeva na lak, razumljiv, tačan i znalački način da objasni Galensku medicinu (savremena zapadna medicina), koju razume tako da ona kontroliše simptome bolesti i leči ih vršeći njihovu supresiju. Veoma uspešno ističe holistički i homeopatski metod (Hanemanska medicina) koja podstiče odbrambene snage organizma (imunitet) i tako isceljuje bolesnika. Jasno i uspešno iznosi mišljenje da treba integrisati ova dva pristupa u vidu integrativne medicine, koja koristi sve što dovodi do trajnog izlečenja obolelih. Knjiga na jednostavan i lak način uvodi čitaoca u prostor homeopatije. Podeljena je na dve veće celine "Homeopatija za neupućene" i "Homeopatija za radoznale", čime se želi podstaći da sam čitalac proširi svoje vidokruge, odnosno da bude podstaknut da sopstvenim traganjem dođe do spoznaje o homeopatiji. Knjiga sadrži deset poglavlja razvrstanih u dva dela i svako poglavlje predstavlja detaljno, profesionalno ali razumljivo štivo o pojedinim segmentima homeopatije počev od istorije nastanka, metodologije rada, praktičnih primera, navođenje najnovijih naučnih saznanja kako deluju homeopatski lekovi, školovanju, dilemama, itd. Knjiga sadrži u manjem obimu zanimljive slike pre svega o samom Hanemanu, čoveku koji je izneo na nivo svesnosti ovu dragocenu nauku. Pored toga, daje se i grafički prikaz mape uma jednog homeopatskog slučaja. Knjiga sadrži tabelu popisa homeopatskih lekova koji su od interesa kod akutnih stanja pojedinih tegoba, uz važnu etičku napomenu da ona ne služi za pokretanje tretmana od strane čitaoca. Sve što se navodi je dobro vezano za odgovarajuće reference u duhu standardne naučno-istraživačke metodologije. Dat je adekvatan izbor preko 70 bibliografskih jedinica, koje daju težinu ovom radu, čime se u dovoljnoj meri eliminiše subjektivan prikaz homeopatije od strane autora. Knjiga "Homeopatija – nežna medicina" osvetljava način rasta homeopate kroz edukaciju, registraciju i licenciranje čime se ova profesija institucionalizuje u Srbiji počev od 2005. godine, tako da homeopatija ima šansu da bude prihvaćena ravnopravno sa konvencionalnom medicinom od strane stanovništva. Smatramo da ovaj izdavački poduhvat "Velarte" u saradnji sa autorom može samo da pozitivno doprinese afirmaciji homeopatije. Ovaj poduhvat pozdravljamo i ovu publikaciju preporučujemo svakom ko želi da se na studiozan način upozna sa homeopatijom i da je uvrsti u svoj izbor načina lečenja.

Novi Sad, maj 2011.
Profesor dr med. Aleksandar Krstić,
Redovni član Akademije medicinskih nauka SLD, pedijatar, klinički genetičar, razvojni neurolog i licencirani homeopata

 

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.