Prijava korisnika

Dokazivanje lekova

Dokazivanje lekova

Dokazivanje lekova

Autor: Vladimir Holodkov

Godina izdanja: 2005.

Meki povez

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

Autor je na osnovu svojih ličnih iskustava napravio kompilaciju materijala koji služe svakom studentu da se bavi ispravnim dokazivanjm homeopatskih sredstava po Hanemanovim preporukama iz "Organona". Pored toga sproveo je i rukovodio u nekoliko dokazivanja postojećih i novih homeopatskih sredstava. Organizovao je dokazivanja sa poznatim homeopatom Jonathanom Shoreoom, dokazivanje novog homeopatskih sredstav sačinjenog od tzv. "plavog leptira" u maju 2012 u prostoru "Simillimum" po C4 protokolu.

Ovaj dokument je namenjen isključivo studentima V godine.

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.