Prijava korisnika

Crevne nozode

Crevne nozode

Crevne nozode

Autor: Vladimir Holodkov

Godina izdanja: 2009.

CD izdanje

Obim: 264 strane

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

Retkost je da se na studijama izučavaju crevne nozode. Autor je iz svoje prakse zapazio da GIT problemi koji se ne rešavaju sa konstitcuonim preksripcijama, mogu se rešiti sa crevnim nozodama. Pored toga, ovim homeopatskim preparatima mogu se rešiti i moderne interhospitalne infekcije kao što su npr. Candida albicans ili Klebsilla pneumoniae.

CD izdanje, obim 264 strane

Ovaj dokument je namenjen isključivo studentima III godine.

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.