Prijava korisnika

Alhemija lečenja

Alhemija lečenja

Alhemija lečenja

Autor: Edvard Vitmont

Godina izdanja: 2010.

Meki povez

Obim: 115 strana, format A4, ćirilica

Porudžbina preko e-maila:
simillimumbgd @ gmail.com

IZ PREDGOVORA

Pred nama se nalazi još jedna veoma važna publikacija za homeopate jer pomaže da iz ugla arhetipova, Jungovske psihologije, povežemo emocionalni i mentalni prostor pacijenta sa homeopatijom – nežnom medicinom. Nežnom, jer je jedna od retkih, da ne kažemo jedina, koja olakšava i leči ljude sa psihičkim problemima. Leči ih da ne ostavlja posledice na organizam. Zato postoji homeopatija. Da bi dočarali nit ovoga štiva, na naslovnoj strani nalazi se reprodukcija poznatog velikog ruskog slikara Mark Šagala pod nazivom "Iznad grada". Pokazuje dvoje mladih koji zaljubljeno lete iznad grada iako svako zna da to čoveku nije dato fizički. No, u trenucima zanosa i zaljubljenosti, mašte možemo ovo shvatiti da ingegritet ličnosti ovaploćen u jedinstvu psihe i fizičkog tela ne ograničava naš um da emocionalno doživljavamo naše okruženje. U takvom okruženju postoje okolnosti koje nagone ljude da se pocepaju, da razdvoje svoju dušu od tela. Na primer u trenucima razočaranja, tuge, bola, anksioznosti, besa, srdžbe, umišljanja, itd. Vitmont na vrlo upečatljiv način pojašnjava ulogu iscelitelja: homeopata ima zadatak da isceli čoveka, da pokrene pacijentovu vitalnu silu pomoću similimuma da krene ka putu zdravlja. Nije zadatak iscelitelja pa ni homeopate da leči ljude od smrti. Ovo je veoma duboko etičko pitanje, pitanje očuvanja integriteta ličnosti samog iscelitelja. Zato ako hoćemo da očuvamo autonomiju i integritet nas homeopata potrebno je da se savetujemo sa supervizorima koji će nam omogućiti tu autonomnost i u trenucima krize – na primer kada nam pacijenti umiru, koliko god to mi ne želimo. To je priroda čoveka – da očuva određeni stepen empatije. Nadamo se da će ovaj tekst još jednom ukazati na pravac i smer razvoja Udruženja za unapređenje i širenje klasične homeopatije "Similimum" iz Beograda a to je da obezbedimo što kvalitetniju edukaciju homeopata. Tekst koji čitamo nije lagan za razumevanje a pogotovo nije za homeopate početnike. Onima koji su napredniji dajemo šansu da i mimo prostora učionice nauče i savladaju druge poglede na delovanje homeopatskih remedija. Podsetimo na britanskog filozofa Bertrana Rasela: Kada zaboravimo šta sve znamo, onda vidimo koliko ne znamo. To važi i za iskusne homeopate. Želimo da imamo takva edukativna i didaktička sredstva koja će nam olakšati sticanje znanja i van prostora učionica. Prepuštamo čitaocima da koristeći Hanemanovu preporuku da je homeopata pre svega nepristrasni posmatrač, pronađe upotrebnu vrednost ove knjige za svoju praksu. Ovu knjigu predajemo na dan škole "Simillimum" - 21. novembar.

Napomena: Udruženje za širenje i unapređenje klasične homeopatije ”Simillimum”, na osnovu svoje programske statutarne koncepcije, u svrhu edukacije, a ne komercijalnog plasmana, objavljuje povremeno edukativni-nastavni materijal za potrebe učenja klasične homeopatije.