Prijava korisnika

Časopis "Simillimum times"

Pročitajte

Prvi broj

Izdanje 2009.

Proleće 2010.

Jesen 2010.

Jesen 2011.

2013-2014. No. 3

2013-2014. No. 4

2014-2015. No. 1

2014-2015. No. 2

2014-2015. No. 3

2014-2015. No. 4

2015-2016. No. 1

2015-2016. No. 2

2015-2016. No. 3

2015-2016. No. 4

2016-2017. No. 1

2016-2017. No. 2

Naš časopis "Simillimum times" je nastao kao posledica projekta studenata homeopatije još 2005 godine. Ranije u periodu od 2005. do 2012. izlazio je četiri puta godišnje u toku jedne školske godine sa jednom redakcijom. Redakcija se menjala svake školske godine. U jednom trenutku smo odlučili da ga štampamo na predlog jedne od redakcija. Prihvatili smo.

Teme su profesionalne i kao izraz tog pionirskog poduhvata u Srbiji, "Simillimum times" ima svoj ISSN broj kod Narodne biblioteke Srbije. Želja je da ovaj časopis preraste u naučno-istraživački-stručni časopis.

Dajemo uzorke nekih brojeva. Časopis je do aprila 2014 izlazio u štampanoj formi u ograničenom tiražu od 100 do 150 primeraka.

Od školske 2012/2013, časopis izlazi tako da na drugoj godini studija se formira redakcija koja nastavlja i u trećoj sa radom i zadužena je za dva broija godišnje, ali već naredna generacija se aktivira tako da je očuvan kontinuitet izlaženja od četiri broja godišnje. To znači da na nivou jedne školske godine imamo dve redakcije od po 4 studenta čime dobijamo jedan novi duh razvoja "Simillimum timesa".

Osim studenata koji biraju tekstove i usaglašavaju ih sa glavnim i odgovornim urednikom, svi mogu da učestvuju u objavljivanju članaka (koji je prethodno recenziran i dobio dozvolu za objavu).

Nova programska orijentacija od 2012/2013 je stvaranje takvog stila pisanja da se objavljuju uspešni homeopatski slučajevi čime postižemo cilj: "Simillimum times" treba da bude naučno-istraživački-stručni časopis. Za sada se objavljuju tekstovi na srpskom i srodnim jezicima sa nadom da će prerasti u časopis sa tekstovima na engleskom jeziku da bi bio vidljiviji za širu homeopatsku javnost.

DOBRODOŠLI NAM KAO SARADNICI ZA OVAJ ČASOPIS!

Pišite o svemu što ste uradili u vašoj homeopatskoj praksi a želite da podelite sa kolegama iz kruga homeopatije.

Radovi se recenziraju i ne plaćaju se. Uslovi pisanja biće poslati potencijalnim autorima putem e-maila.

OD APRILA 2014. ČASOPIS IZ EKONOMSKIH RAZLOGA IZLAZ U ELEKTRONSKOJ FORMI.

Čini nam se da će tako biti dostupniji i široj javnosti.