Prijava korisnika

Kontakt

"Simillimum" - Beograd, Obrazovni centar za homeopatiju

BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 28, II SPRAT

Telefon: + 381 (0) 11 3228.238 (u radno vreme)
Faks: + 381 (0) 11 3228.238 (u radno vreme)

Mobilni: + 381 (0)64 306 7 465

Menadžer edukacije
+381 (0)63 10.90.262

Sekretar
+ 381 (0) 11 3228.238

Bibliotekar
+ 381 (0) 11 3228.238

www.simillimum.edu.rs

mail: simillimumbgd[at]gmail.com